Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Komplexne obnovia chodník na Československej brigády

  02.08.2016
  Mesto začalo komplexne rekonštruovať chodník pre peších na Ulici Čsl. brigády v úseku od Tranovského popred materskú a základnú školu až po Obchodné centrum Stop.Shop. Súčasťou rekonštrukcie je okrem novej povrchovej úpravy od Tranovského po základnú školu aj výmena poškodených obrubníkov na časti úseku a bezbariérové úpravy chodníka. Existujúca časť chodníka zo zámkovej dlažby bude rovnako rekonštruovaná a poškodená zámková dlažba vymenená. "Práce sú realizované v rámci veľkoplošných opráv miestnych komunikácií, pričom tento rok sa zameriavame najmä na opravy peších komunikácií v blízkosti školských zariadení. Práce realizujú Verejnoprospešné služby. Do konca augusta by malo byť dielo hotové," uviedol Gabriel Lengyel z mestského úradu. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Komplexne obnovia chodník na Československej brigády

  02.08.2016
  Mesto začalo komplexne rekonštruovať chodník pre peších na Ulici Čsl. brigády v úseku od Tranovského popred materskú a základnú školu až po Obchodné centrum Stop.Shop. Súčasťou rekonštrukcie je okrem novej povrchovej úpravy od Tranovského po základnú školu aj výmena poškodených obrubníkov na časti úseku a bezbariérové úpravy chodníka. Existujúca časť chodníka zo zámkovej dlažby bude rovnako rekonštruovaná a poškodená zámková dlažba vymenená. "Práce sú realizované v rámci veľkoplošných opráv miestnych komunikácií, pričom tento rok sa zameriavame najmä na opravy peších komunikácií v blízkosti školských zariadení. Práce realizujú Verejnoprospešné služby. Do konca augusta by malo byť dielo hotové," uviedol Gabriel Lengyel z mestského úradu. 

  Krok späť naspäť