Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Novinky pri vybavovaní sťažností a petícií

  22.03.2016
  Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš. „Úprava našich interných predpisov reflektuje zmeny petičného zákona,“ uviedla Anna Iľanovská z právneho odboru radnice.
  Legislatíva zaviedla osobu, ktorá zastupuje ľudí podávajúcich petíciu v styku s úradmi a možnosť podpory petície v elektronickej podobe. Legislatíva uvádza povinnosť zverejniť výsledok vybavenia petície na webovom sídle úradu, ktorý ju vybavuje do desiatich dní od jej vybavenia. Zaviedlo sa taktiež povinné prerokovanie petície so zástupcom petičného výboru v meste, ak petíciu podporí najmenej tisíc ľudí. Ustanovila sa tiež povinnosť Úradu vlády SR vydať záväzný právny predpis v súvislosti s posudzovaním petičného systému.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Novinky pri vybavovaní sťažností a petícií

  22.03.2016
  Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili zásady postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš. „Úprava našich interných predpisov reflektuje zmeny petičného zákona,“ uviedla Anna Iľanovská z právneho odboru radnice.
  Legislatíva zaviedla osobu, ktorá zastupuje ľudí podávajúcich petíciu v styku s úradmi a možnosť podpory petície v elektronickej podobe. Legislatíva uvádza povinnosť zverejniť výsledok vybavenia petície na webovom sídle úradu, ktorý ju vybavuje do desiatich dní od jej vybavenia. Zaviedlo sa taktiež povinné prerokovanie petície so zástupcom petičného výboru v meste, ak petíciu podporí najmenej tisíc ľudí. Ustanovila sa tiež povinnosť Úradu vlády SR vydať záväzný právny predpis v súvislosti s posudzovaním petičného systému.
   

  Krok späť naspäť