Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Zdravie pre učiteľov aj žiakov: Radnica chce modernizovať osvetlenie tried

  18.03.2016
  Mikulášska radnica chce modernizovať staré osvetlenie v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Staré osvetlenie už nezodpovedá hygienickým normám pre vyučovací proces,“ upozornil na roky pretrvávajúci problém primátor Ján Blcháč. „Robili sme audity osvetlenia v 13 školách, ani v jednej z nich sme nezistili aspoň normový stav. Súčasné osvetlenie v tunajších školách má zväčša 30 až 60 rokov, je nedostatočné a nehospodárne. Navyše, niektoré svetlá sa mihocú, hučia a majú ďaleko od verného zobrazenia farieb, čo je dôležité vo vyučovacom procese,“ zhodnotil súčasný stav Dionýz Gašparovský zo Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Mestské zastupiteľstvo preto schválilo verejné obstarávanie na dodávateľa modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov škôl v majetku mesta, ktoré vyplynulo z auditu. „Modernizáciou splníme hygienické požiadavky, zníži sa počet svietidiel a usporíme na energiách. Modernizácia by sa mala uskutočniť počas letných prázdnin. Cena vzíde z verejného obstarávania. Pri posudzovaní a schvaľovaní zmluvy o dielo s budúcim dodávateľom bude upravený rozpočet na roky 2017-2018. Splatnosť realizácie bude minimálne päť rokov,“ pridal aktuálne informácie šéf radnice. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Zdravie pre učiteľov aj žiakov: Radnica chce modernizovať osvetlenie tried

  18.03.2016
  Mikulášska radnica chce modernizovať staré osvetlenie v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Staré osvetlenie už nezodpovedá hygienickým normám pre vyučovací proces,“ upozornil na roky pretrvávajúci problém primátor Ján Blcháč. „Robili sme audity osvetlenia v 13 školách, ani v jednej z nich sme nezistili aspoň normový stav. Súčasné osvetlenie v tunajších školách má zväčša 30 až 60 rokov, je nedostatočné a nehospodárne. Navyše, niektoré svetlá sa mihocú, hučia a majú ďaleko od verného zobrazenia farieb, čo je dôležité vo vyučovacom procese,“ zhodnotil súčasný stav Dionýz Gašparovský zo Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Mestské zastupiteľstvo preto schválilo verejné obstarávanie na dodávateľa modernizácie vnútorného osvetlenia interiérov škôl v majetku mesta, ktoré vyplynulo z auditu. „Modernizáciou splníme hygienické požiadavky, zníži sa počet svietidiel a usporíme na energiách. Modernizácia by sa mala uskutočniť počas letných prázdnin. Cena vzíde z verejného obstarávania. Pri posudzovaní a schvaľovaní zmluvy o dielo s budúcim dodávateľom bude upravený rozpočet na roky 2017-2018. Splatnosť realizácie bude minimálne päť rokov,“ pridal aktuálne informácie šéf radnice. 

  Krok späť naspäť