Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  16.03.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Prima Slovakia, s.r.o., zo dňa 15.03.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7116/4 a 7117 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 23.03.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub náletových drevín (kroviny o výmere cca 500 m2 a 22 ks stromov) na nevyužívaných parcelách z dôvodu ich vyčistenia kvôli plánovanej výstavbe inžinierskych sietí a následnej výstavbe objektov v priemyselnej zóne.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  16.03.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Prima Slovakia, s.r.o., zo dňa 15.03.2016 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7116/4 a 7117 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 23.03.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub náletových drevín (kroviny o výmere cca 500 m2 a 22 ks stromov) na nevyužívaných parcelách z dôvodu ich vyčistenia kvôli plánovanej výstavbe inžinierskych sietí a následnej výstavbe objektov v priemyselnej zóne.

  Krok späť naspäť