Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Radnica vybavuje petíciu proti bioplynovej stanici

  21.01.2016
  Takmer 1700 ľudí podpísalo v priebehu piatich týždňov petíciu proti výstavbe bioplynovej stanice v Liptovskom Mikuláši. Obyvatelia chcú touto aktivitou zabrániť realizácii projektu zariadenia na spracovanie odpadu najmä z priemyselnej sféry v objeme takmer 20-tisíc ton ročne, ktoré by malo vyrásť za garážami pri Vrbickom cintoríne. Obávajú sa zápachu, zníženia kvality životného prostredia a v neposlednom rade majú strach aj o svoje zdravie.
  „Očakávame, že sa výstavba zastaví, lebo takáto stavba nepatrí do vytypovanej lokality blízkosti obytnej zóny, problém tiež vidíme v nedôstojnosti, keďže sa stavba má nachádzať pri najväčšom cintoríne v Mikuláši,“ objasnil predseda petičného výboru Ján Bonko, ktorý petíciu minulý týždeň podal na miestnej radnici.
  „Petíciu sme riadne prijali a zaevidovali, v súčasnosti pracujeme na jej vybavení. Adresovaná bola tiež na spoločný obecný úrad a na životné prostredie Okresného úradu v Žiline,“ priblížil viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič.
  Investor chce stanicu na výrobu bioplynu z odpadov postaviť na bývalej skládke postružín kožiarskych závodov. Tá sa nachádza asi 400 metrov od obytnej zóny. Podľa zámeru spoločnosti Archív SB by do plánovanej bioplynovej stanice mali dovážať odpad nákladné autá po miestnych komunikáciách. Pochádzať má z regiónu Liptov, počíta sa dokonca s celulózovo-papierovými kalmi z ružomberského Mondi SCP. O zámere realizácie tohto projektu súčasní radniční a poväčšine ani obyvatelia nevedeli. Nebol prerokovaný ani v komisiách mestského zastupiteľstva ani poslancami priamo na zasadnutí zastupiteľstva v roku 2014. Súhlasné stanovisko podpísal v júni 2014 vtedajší primátor. Projekt výstavby bioplynovej stanice je v štádiu územného rozhodovania.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Radnica vybavuje petíciu proti bioplynovej stanici

  21.01.2016
  Takmer 1700 ľudí podpísalo v priebehu piatich týždňov petíciu proti výstavbe bioplynovej stanice v Liptovskom Mikuláši. Obyvatelia chcú touto aktivitou zabrániť realizácii projektu zariadenia na spracovanie odpadu najmä z priemyselnej sféry v objeme takmer 20-tisíc ton ročne, ktoré by malo vyrásť za garážami pri Vrbickom cintoríne. Obávajú sa zápachu, zníženia kvality životného prostredia a v neposlednom rade majú strach aj o svoje zdravie.
  „Očakávame, že sa výstavba zastaví, lebo takáto stavba nepatrí do vytypovanej lokality blízkosti obytnej zóny, problém tiež vidíme v nedôstojnosti, keďže sa stavba má nachádzať pri najväčšom cintoríne v Mikuláši,“ objasnil predseda petičného výboru Ján Bonko, ktorý petíciu minulý týždeň podal na miestnej radnici.
  „Petíciu sme riadne prijali a zaevidovali, v súčasnosti pracujeme na jej vybavení. Adresovaná bola tiež na spoločný obecný úrad a na životné prostredie Okresného úradu v Žiline,“ priblížil viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič.
  Investor chce stanicu na výrobu bioplynu z odpadov postaviť na bývalej skládke postružín kožiarskych závodov. Tá sa nachádza asi 400 metrov od obytnej zóny. Podľa zámeru spoločnosti Archív SB by do plánovanej bioplynovej stanice mali dovážať odpad nákladné autá po miestnych komunikáciách. Pochádzať má z regiónu Liptov, počíta sa dokonca s celulózovo-papierovými kalmi z ružomberského Mondi SCP. O zámere realizácie tohto projektu súčasní radniční a poväčšine ani obyvatelia nevedeli. Nebol prerokovaný ani v komisiách mestského zastupiteľstva ani poslancami priamo na zasadnutí zastupiteľstva v roku 2014. Súhlasné stanovisko podpísal v júni 2014 vtedajší primátor. Projekt výstavby bioplynovej stanice je v štádiu územného rozhodovania.
   

  Krok späť naspäť