Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  19.01.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Oľgy Mackovej zo dňa 14.01.2016 o súhlas na výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu na Nábr. Dr. A. Stodolu č. 1799 na parc. č. KN-E 2974 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 26.01.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks borovice, ktorá rastie v blízkosti bytového domu, konáre zasahujú do fasády a po ktorých na ňu steká voda, čím dochádza k vzniku plesní.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  19.01.2016
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Oľgy Mackovej zo dňa 14.01.2016 o súhlas na výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu na Nábr. Dr. A. Stodolu č. 1799 na parc. č. KN-E 2974 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 26.01.2016 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks borovice, ktorá rastie v blízkosti bytového domu, konáre zasahujú do fasády a po ktorých na ňu steká voda, čím dochádza k vzniku plesní.

  Krok späť naspäť