Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Novým generálnym riaditeľom vodární je Marián Lesanský

  14.01.2016
  Nový generálnym riaditeľom Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) sa stal Marián Lesanský. Vymenovali ho dnes členovia dozornej rady podniku.
  „Nový šéf pôsobil vo viacerých veľkých vodárenských spoločnostiach v rámci Slovenska. Má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a aj príslušné vzdelanie. Verím, že bude usmerňovať chod spoločnosti v súlade s jej dlhodobou víziou. Som presvedčený, že pod jeho vedením sa budú vodárne významne rozvíjať, ako to bolo napríklad v rokoch 2007 až 2010. Vtedy sa nám podarilo získať značné finančné prostriedky na kanalizáciu v niekoľkých obciach horného Liptova a stredného Liptova a výstavbu, a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd,“ konštatoval predseda dozornej rady Ján Blcháč. 
  Marián Lesanský zdôraznil, že si váži dôveru akcionárov. „Budem sa snažiť o lepšiu komunikáciu s našimi zákazníkmi a skvalitnenie služieb pre nich. Podľa mojich informácií prichádzam do dobre fungujúcej spoločnosti, takže chcem nadviazať na prácu môjho predchodcu.“
  Vedením vodární bol od februára 2015 dočasne poverený Tomáš Benikovský. Zostáva pracovať v spoločnosti a vracia sa na pôvodnú pozíciu výrobného riaditeľa. „Za dobre odvedenú prácu sa mu chcem poďakovať,“ podotkol primátor. „Vodárne čakajú nové výzvy. Budem sa ich snažiť v úzkej spolupráci s novým generálnym riaditeľom napĺňať. Zamerať sa chceme predovšetkým na zásobovanie pitnou vodou,“ konštatoval Tomáš Benikovský. Mesto Liptovský Mikuláš má v Liptovskej vodárenskej spoločnosti vyše 45 percentný podiel.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Novým generálnym riaditeľom vodární je Marián Lesanský

  14.01.2016
  Nový generálnym riaditeľom Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) sa stal Marián Lesanský. Vymenovali ho dnes členovia dozornej rady podniku.
  „Nový šéf pôsobil vo viacerých veľkých vodárenských spoločnostiach v rámci Slovenska. Má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a aj príslušné vzdelanie. Verím, že bude usmerňovať chod spoločnosti v súlade s jej dlhodobou víziou. Som presvedčený, že pod jeho vedením sa budú vodárne významne rozvíjať, ako to bolo napríklad v rokoch 2007 až 2010. Vtedy sa nám podarilo získať značné finančné prostriedky na kanalizáciu v niekoľkých obciach horného Liptova a stredného Liptova a výstavbu, a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd,“ konštatoval predseda dozornej rady Ján Blcháč. 
  Marián Lesanský zdôraznil, že si váži dôveru akcionárov. „Budem sa snažiť o lepšiu komunikáciu s našimi zákazníkmi a skvalitnenie služieb pre nich. Podľa mojich informácií prichádzam do dobre fungujúcej spoločnosti, takže chcem nadviazať na prácu môjho predchodcu.“
  Vedením vodární bol od februára 2015 dočasne poverený Tomáš Benikovský. Zostáva pracovať v spoločnosti a vracia sa na pôvodnú pozíciu výrobného riaditeľa. „Za dobre odvedenú prácu sa mu chcem poďakovať,“ podotkol primátor. „Vodárne čakajú nové výzvy. Budem sa ich snažiť v úzkej spolupráci s novým generálnym riaditeľom napĺňať. Zamerať sa chceme predovšetkým na zásobovanie pitnou vodou,“ konštatoval Tomáš Benikovský. Mesto Liptovský Mikuláš má v Liptovskej vodárenskej spoločnosti vyše 45 percentný podiel.
   

  Krok späť naspäť