Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Prekládkovú stanicu spustili do užívania

  11.01.2016
  Dnes spustili do užívania prekládkovú stanicu komunálneho odpadu v Okoličnom. „Stavba je dokončená a má oficiálne povolenie od štátnych inštitúcií. V rozhodnutí príslušného stavebného úradu sa uvádza, že ide o dočasné užívanie stavby. V preklade to znamená, že stanica bude v súlade so zákonom pol roka v skúšobnej prevádzke,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč.
  Pre vyhodnotenie skúšobnej prevádzky stavebný úrad určil podmienky, ktorými mesto zabezpečí ochranu životného prostredia, zdravie ľudí a ďalšie. Bude potrebné predložiť protokol o meraní hluku v chránenom vonkajšom priestore.
  Stavebník preverí podmienky prekladacieho procesu a funkčnosť zariadení v plnom rozsahu. Na základe meraní hluku akreditovaným pracoviskom vyhodnotí potrebu realizácie protihlukovej steny zo západnej strany areálu a výstavbu haly nad priestorom stanice. Skúšobná prevádzka potrvá do 30. júna 2016.
  Princíp prekládkovej stanice je založený na tom, že kuka vozidlo dovezie odpad, ktorý vysype do pripraveného kontajnera v stanici. Kontajnery sú v zemi na pevnom podklade, sú zaplachtované. Ide o čistý a riadený priestor. „Privezený odpad kuka vozmi sa do 24 hodín odváža na vzdialenú skládku v martinskom okrese. V súčasnosti používame 10 kontajnerov. S Brantnerom je spolupráca zatiaľ bezproblémová. Aj v čase vyššieho množstva vyprodukovaného odpadu obyvateľstvom, napríklad počas Vianoc. Po oznámení skutočnosti Brantneru firma operatívne zareagovala a poslala ďalšie vozidlo na odvoz kontajnerov,“ pozitívne zhodnotil doterajšiu spoluprácu s víťazným uchádzačom na likvidáciu odpadu z Liptovského Mikuláša Dušan Grešo. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Prekládkovú stanicu spustili do užívania

  11.01.2016
  Dnes spustili do užívania prekládkovú stanicu komunálneho odpadu v Okoličnom. „Stavba je dokončená a má oficiálne povolenie od štátnych inštitúcií. V rozhodnutí príslušného stavebného úradu sa uvádza, že ide o dočasné užívanie stavby. V preklade to znamená, že stanica bude v súlade so zákonom pol roka v skúšobnej prevádzke,“ vysvetlil primátor Ján Blcháč.
  Pre vyhodnotenie skúšobnej prevádzky stavebný úrad určil podmienky, ktorými mesto zabezpečí ochranu životného prostredia, zdravie ľudí a ďalšie. Bude potrebné predložiť protokol o meraní hluku v chránenom vonkajšom priestore.
  Stavebník preverí podmienky prekladacieho procesu a funkčnosť zariadení v plnom rozsahu. Na základe meraní hluku akreditovaným pracoviskom vyhodnotí potrebu realizácie protihlukovej steny zo západnej strany areálu a výstavbu haly nad priestorom stanice. Skúšobná prevádzka potrvá do 30. júna 2016.
  Princíp prekládkovej stanice je založený na tom, že kuka vozidlo dovezie odpad, ktorý vysype do pripraveného kontajnera v stanici. Kontajnery sú v zemi na pevnom podklade, sú zaplachtované. Ide o čistý a riadený priestor. „Privezený odpad kuka vozmi sa do 24 hodín odváža na vzdialenú skládku v martinskom okrese. V súčasnosti používame 10 kontajnerov. S Brantnerom je spolupráca zatiaľ bezproblémová. Aj v čase vyššieho množstva vyprodukovaného odpadu obyvateľstvom, napríklad počas Vianoc. Po oznámení skutočnosti Brantneru firma operatívne zareagovala a poslala ďalšie vozidlo na odvoz kontajnerov,“ pozitívne zhodnotil doterajšiu spoluprácu s víťazným uchádzačom na likvidáciu odpadu z Liptovského Mikuláša Dušan Grešo. 

  Krok späť naspäť