Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Investície mesta smerujú hlavne do obnovy škôl a výstavby ciest

  05.01.2016
  Najväčšou výdavkovou položkou rozpočtu mesta je školstvo, do ktorého smeruje 8 miliónov eur. Peniaze v rozpočte na rok 2016 a ďalšie dva roky schválili poslanci mestského zastupiteľstva a sú určené aj na investičné akcie. Radnica ich plánuje financovať z ušetrených prostriedkov, eurofondov a úveru. Ďalšie možnosti prehodnotíme po finančnom uzatvorení roka 2015, pretože očakávame úsporu 1,5 milióna eur, pripomenul primátor Ján Blcháč.
  Pristavme sa pri niektorých zaujímavých položkách, ktoré súvisia s investičnými akciami alebo priamo investíciami sú. Na výkup pozemkov pod cestu ul. Ponad ohrady v Iľanove 20 000 eur, pod cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej pôjde 30-tisíc eur. Na výkup pozemkov v Ploštíne na protipovodňové opatrenia je vyčlenených 20 000 eur.
  V rámci programu verejný poriadok a bezpečnosť sa vypracuje projekt alebo zmodernizuje požiarna zbrojnica v Ploštíne (10-tisíc eur) a Bodiciach (27-tisíc eur). Z úradu vlády SR získala radnica 115-tisíc eur na protipovodňové opatrenia v Ploštíne, ďalších 20-tisíc eur pôjde na projektové dokumentácie protipovodňových opatrení v Bodiciach, Vitálišovciach, Iľanove a Ploštíne.
  Financie sú určené aj na prípravu a vypracovanie dokumentácie pre parkovacie plochy pri kostole v Palúdzke, na obytný súbor Palúdzka, parkovacie plochy Vrlíkova, Nábrežie, chodník Demänová, cesty na Tehliarskej, Dlhej, Z. Vrbického, Lipová, či rozšírenie parkovacích plôch pri Vrbickom cintoríne.
  Reálne sa vybudujú parkoviská na Hurbanovej za 23-tisíc eur, cesta Pišútova-Dom služieb za 80-tisíc eur, parkoviská pri kostole v Palúdzke za 70-tisíc eur či kanalizačná prípojka Kultúrneho domu Demänová za 34-tisíc eur. Vyššie sumy sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu Parkovej (135-tisíc), Bodickej (vyše 300-tisíc), Dechtárskej (90-tisíc), Do malého poľa (takmer 170-tisíc), Bernolákovej (279-tisíc) a odstavné plochy Jabloňová (84-tisíc).
  Ako sme v úvode uviedli veľa peňazí mesto vyčlení na školstvo, časť pôjde na obnovu školských objektov. „Zrekonštruujeme niektoré základné a materské školy, budú sa meniť okná, opravovať fasády a zmodernizujeme interiéry. Najvyššia čiastka bude smerovať do prvej etapy stavebných úprav Základnej školy Československej brigády,“ konštatoval Miloš Berník z mikulášskej radnice.
  V oblasti športu mesto dá 15-tisíc eur na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka. Spolufinancovanie čaká mesto v prípade získania grantov na obnovu Hája-Nicovô, pokračovanie cyklochodníka, rekonštrukciu objektu mestského úradu, či prístavby Komunitného centra. S tým súvisí aj vypracovanie projektovej dokumentácie. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Investície mesta smerujú hlavne do obnovy škôl a výstavby ciest

  05.01.2016
  Najväčšou výdavkovou položkou rozpočtu mesta je školstvo, do ktorého smeruje 8 miliónov eur. Peniaze v rozpočte na rok 2016 a ďalšie dva roky schválili poslanci mestského zastupiteľstva a sú určené aj na investičné akcie. Radnica ich plánuje financovať z ušetrených prostriedkov, eurofondov a úveru. Ďalšie možnosti prehodnotíme po finančnom uzatvorení roka 2015, pretože očakávame úsporu 1,5 milióna eur, pripomenul primátor Ján Blcháč.
  Pristavme sa pri niektorých zaujímavých položkách, ktoré súvisia s investičnými akciami alebo priamo investíciami sú. Na výkup pozemkov pod cestu ul. Ponad ohrady v Iľanove 20 000 eur, pod cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej pôjde 30-tisíc eur. Na výkup pozemkov v Ploštíne na protipovodňové opatrenia je vyčlenených 20 000 eur.
  V rámci programu verejný poriadok a bezpečnosť sa vypracuje projekt alebo zmodernizuje požiarna zbrojnica v Ploštíne (10-tisíc eur) a Bodiciach (27-tisíc eur). Z úradu vlády SR získala radnica 115-tisíc eur na protipovodňové opatrenia v Ploštíne, ďalších 20-tisíc eur pôjde na projektové dokumentácie protipovodňových opatrení v Bodiciach, Vitálišovciach, Iľanove a Ploštíne.
  Financie sú určené aj na prípravu a vypracovanie dokumentácie pre parkovacie plochy pri kostole v Palúdzke, na obytný súbor Palúdzka, parkovacie plochy Vrlíkova, Nábrežie, chodník Demänová, cesty na Tehliarskej, Dlhej, Z. Vrbického, Lipová, či rozšírenie parkovacích plôch pri Vrbickom cintoríne.
  Reálne sa vybudujú parkoviská na Hurbanovej za 23-tisíc eur, cesta Pišútova-Dom služieb za 80-tisíc eur, parkoviská pri kostole v Palúdzke za 70-tisíc eur či kanalizačná prípojka Kultúrneho domu Demänová za 34-tisíc eur. Vyššie sumy sú určené na rekonštrukciu a modernizáciu Parkovej (135-tisíc), Bodickej (vyše 300-tisíc), Dechtárskej (90-tisíc), Do malého poľa (takmer 170-tisíc), Bernolákovej (279-tisíc) a odstavné plochy Jabloňová (84-tisíc).
  Ako sme v úvode uviedli veľa peňazí mesto vyčlení na školstvo, časť pôjde na obnovu školských objektov. „Zrekonštruujeme niektoré základné a materské školy, budú sa meniť okná, opravovať fasády a zmodernizujeme interiéry. Najvyššia čiastka bude smerovať do prvej etapy stavebných úprav Základnej školy Československej brigády,“ konštatoval Miloš Berník z mikulášskej radnice.
  V oblasti športu mesto dá 15-tisíc eur na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka. Spolufinancovanie čaká mesto v prípade získania grantov na obnovu Hája-Nicovô, pokračovanie cyklochodníka, rekonštrukciu objektu mestského úradu, či prístavby Komunitného centra. S tým súvisí aj vypracovanie projektovej dokumentácie. 

  Krok späť naspäť