Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Poslanci odporučili podať prvé trestné oznámenie

  27.10.2015
  Na základe odporúčania mestského zastupiteľstva podal primátor trestné oznámenie na Alexandra Slafkovského pre podozrenie, že svojím konaním mohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, respektíve trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom. Mesto uzatvorilo v apríli 2010 so spoločnosťou Eltos zmluvu, na základe ktorej mala firma realizovať obnovu Základnej školy Demänovská cesta.
  Medzi radnicou a Eltosom vznikla počas výstavby sporná situácia, keďže firma nerealizovala práce riadne a načas. Mesto si v súlade so zmluvou uplatnilo nárok na zmluvnú pokutu v hodnote 748-tisíc eur. Pokutu mesto započítalo na zvyšnú časť sumy vyúčtovanej Eltosom. Započítanie vystavil a podpísal predošlý primátor bez odobrenia v mestskom zastupiteľstve. "Taktiež ide o postup, ktorý je v rozpore so zásadami hospodárenia s majetkom mesta,“ upozornil Ján Blcháč.
  Spoločnosť Eltos mala svoju pohľadávku na zaplatenie zostávajúcej časti ceny za realizáciu prác vo výške 286-tisíc eur postúpiť na inú spoločnosť. Táto spoločnosť namieta platnosť zápočtu z dôvodu absencie jeho schválenia v mestskom parlamente. „Domáha sa zaplatenia zostávajúcej časti ceny za dielo. Vo veci je vedené konanie na Okresnom súde Liptovskom Mikuláši,“ poznamenal primátor.
  Mestu z dôvodu nedodržania riadneho postupu zo strany bývalého primátora hrozí, že bude musieť 286-tisíc eur spolu s príslušenstvom zaplatiť. „Mestu vznikne škoda, pretože ak by bol zápočet urobený riadne, mesto by nemalo povinnosť túto sumu zaplatiť. Pohľadávka by totiž zanikla započítaním. Na aké účely bývalý primátor sumu 286-tisíc eur rozpustil, budeme ešte skúmať,“ dodal.
  Rekonštrukcia a nadstavba školy bola realizovaná z eurofondov, štátnych peňazí a 5% mestského podielu. V rámci projektu zateplili obvodový plášť strechy a výmeny okien. Vytvorili sa nové učebne a prestavali hygienické zariadenia.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Poslanci odporučili podať prvé trestné oznámenie

  27.10.2015
  Na základe odporúčania mestského zastupiteľstva podal primátor trestné oznámenie na Alexandra Slafkovského pre podozrenie, že svojím konaním mohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, respektíve trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom. Mesto uzatvorilo v apríli 2010 so spoločnosťou Eltos zmluvu, na základe ktorej mala firma realizovať obnovu Základnej školy Demänovská cesta.
  Medzi radnicou a Eltosom vznikla počas výstavby sporná situácia, keďže firma nerealizovala práce riadne a načas. Mesto si v súlade so zmluvou uplatnilo nárok na zmluvnú pokutu v hodnote 748-tisíc eur. Pokutu mesto započítalo na zvyšnú časť sumy vyúčtovanej Eltosom. Započítanie vystavil a podpísal predošlý primátor bez odobrenia v mestskom zastupiteľstve. "Taktiež ide o postup, ktorý je v rozpore so zásadami hospodárenia s majetkom mesta,“ upozornil Ján Blcháč.
  Spoločnosť Eltos mala svoju pohľadávku na zaplatenie zostávajúcej časti ceny za realizáciu prác vo výške 286-tisíc eur postúpiť na inú spoločnosť. Táto spoločnosť namieta platnosť zápočtu z dôvodu absencie jeho schválenia v mestskom parlamente. „Domáha sa zaplatenia zostávajúcej časti ceny za dielo. Vo veci je vedené konanie na Okresnom súde Liptovskom Mikuláši,“ poznamenal primátor.
  Mestu z dôvodu nedodržania riadneho postupu zo strany bývalého primátora hrozí, že bude musieť 286-tisíc eur spolu s príslušenstvom zaplatiť. „Mestu vznikne škoda, pretože ak by bol zápočet urobený riadne, mesto by nemalo povinnosť túto sumu zaplatiť. Pohľadávka by totiž zanikla započítaním. Na aké účely bývalý primátor sumu 286-tisíc eur rozpustil, budeme ešte skúmať,“ dodal.
  Rekonštrukcia a nadstavba školy bola realizovaná z eurofondov, štátnych peňazí a 5% mestského podielu. V rámci projektu zateplili obvodový plášť strechy a výmeny okien. Vytvorili sa nové učebne a prestavali hygienické zariadenia.

  Krok späť naspäť