Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  19.10.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti ArBa, s.r.o., Aloisa Lutonského č. 705/12, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO 36 397 792 zo dňa 16.10.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich v areáli vily, parc. č. KN-C 274/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 26.10.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 15 ks drevín (1 ks Robinia pseudoacacia, 3 ks Fraxinus excelsior, 7 ks Acer platanoides, 1 ks Betula pendula, 1 ks Chamaecyparis sp., 1 ks Prunus padus, 1 ks Tilia cordata) rastúcich v záhrade pri vile Dr. Emila Stodolu – národnej kultúrnej pamiatke z dôvodu rekonštrukcie objektu a obnovy drevín v záhrade.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  19.10.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti ArBa, s.r.o., Aloisa Lutonského č. 705/12, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO 36 397 792 zo dňa 16.10.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich v areáli vily, parc. č. KN-C 274/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 26.10.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 15 ks drevín (1 ks Robinia pseudoacacia, 3 ks Fraxinus excelsior, 7 ks Acer platanoides, 1 ks Betula pendula, 1 ks Chamaecyparis sp., 1 ks Prunus padus, 1 ks Tilia cordata) rastúcich v záhrade pri vile Dr. Emila Stodolu – národnej kultúrnej pamiatke z dôvodu rekonštrukcie objektu a obnovy drevín v záhrade.

  Krok späť naspäť