Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Radnica rieši neregulované parkovanie pri stanici

  18.09.2015
  Dopravnú situáciu na parkovisku pred železničnou stanicou sa predstavitelia mikulášskej radnice rozhodli riešiť. Dlhodobé státie áut, ktoré využívajú staničné parkovisko na iné účely, ako je vyzdvihnutie cestujúcich, by už nemalo byť problémom.  
     „Je to tam zlé kvôli neregulovanému státiu áut, ktoré zaberajú priestor prioritne určený pre potreby krátkodobého parkovania cestujúcich a ich dovozu a odvozu na železničnú či autobusovú stanicu,“ vysvetlil viceprimátor Rudolf Urbanovič.
     Opatrením bude parkovanie zadarmo prvú hodinu, čím vychádzajú v ústrety prichádzajúcim a odchádzajúcim cestujúcim. „Potom sa už bude za parkovanie platiť. Hodinová sadzba predstavuje 50 centov. Spoplatnenie bude nepretržité,“ priblížil novinku Gabriel Lengyel z odboru životného prostredia a dopravy mestského úradu. Maximálna doba parkovania pri stanici bude po novom štyri hodiny. Týmto chce mesto zabrániť zneužívaniu abonentnej karty na dlhodobé státie.  
     Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili aj ďalšie zmeny v oblasti parkovania v podobe všeobecne záväzného nariadenia mesta. Radnica odstráni parkovisko na Námestí mieru z vymedzených úsekov ciest. „Po predaji Domu služieb už nie sme vlastníkom týchto parkovacích plôch,“ uviedol Gabriel Lengyel. 
     Výber parkovného na vymedzených úsekoch lokálnych komunikácií v centre mesta bude po zmene zabezpečovať mestom zriadená príspevková organizácia Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš.   
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Radnica rieši neregulované parkovanie pri stanici

  18.09.2015
  Dopravnú situáciu na parkovisku pred železničnou stanicou sa predstavitelia mikulášskej radnice rozhodli riešiť. Dlhodobé státie áut, ktoré využívajú staničné parkovisko na iné účely, ako je vyzdvihnutie cestujúcich, by už nemalo byť problémom.  
     „Je to tam zlé kvôli neregulovanému státiu áut, ktoré zaberajú priestor prioritne určený pre potreby krátkodobého parkovania cestujúcich a ich dovozu a odvozu na železničnú či autobusovú stanicu,“ vysvetlil viceprimátor Rudolf Urbanovič.
     Opatrením bude parkovanie zadarmo prvú hodinu, čím vychádzajú v ústrety prichádzajúcim a odchádzajúcim cestujúcim. „Potom sa už bude za parkovanie platiť. Hodinová sadzba predstavuje 50 centov. Spoplatnenie bude nepretržité,“ priblížil novinku Gabriel Lengyel z odboru životného prostredia a dopravy mestského úradu. Maximálna doba parkovania pri stanici bude po novom štyri hodiny. Týmto chce mesto zabrániť zneužívaniu abonentnej karty na dlhodobé státie.  
     Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili aj ďalšie zmeny v oblasti parkovania v podobe všeobecne záväzného nariadenia mesta. Radnica odstráni parkovisko na Námestí mieru z vymedzených úsekov ciest. „Po predaji Domu služieb už nie sme vlastníkom týchto parkovacích plôch,“ uviedol Gabriel Lengyel. 
     Výber parkovného na vymedzených úsekoch lokálnych komunikácií v centre mesta bude po zmene zabezpečovať mestom zriadená príspevková organizácia Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš.   
   

  Krok späť naspäť