Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  07.08.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši zo dňa 05.08.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich v bezprostrednej blízkosti oplotenia areálu galérie na pozemku parc. č. KN-C 92 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 14.08.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na adresu r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 5 ks náletových drevín druhu javor o obvode do 30 cm, ktoré poškodzujú základy oplotenia galérie.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  07.08.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši zo dňa 05.08.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich v bezprostrednej blízkosti oplotenia areálu galérie na pozemku parc. č. KN-C 92 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 14.08.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na adresu r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 5 ks náletových drevín druhu javor o obvode do 30 cm, ktoré poškodzujú základy oplotenia galérie.

  Krok späť naspäť