Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Prekládkovú stanicu otvoria najneskôr od októbra

  07.08.2015
  Od októbra začne fungovať prekládková stanica odpadov vo východnom okraji mesta v Okoličnom. „Po vypovedaní zmluvy na zneškodňovanie odpadov na skládke v Liptovskom Hrádku sme museli pristúpiť k riešeniu ďalšieho nakladania s komunálnym odpadom v Liptovskom Mikuláši. Ide o spôsob ako môže mesto v tak krátkej dobe zabezpečiť plnenie povinnosti danej zákonom o odpadoch,“ vysvetlila v tejto súvislosti Mária Lošonská z mikulášskej radnice.
  Zvoz a zhromažďovanie zložiek komunálneho odpadu do veľkoobjemových kontajnerov a ich odvoz do zariadenia na zneškodňovanie odpadov zabezpečí podnik, ktorý vzíde z verejného obstarávania. Vybudovanie prekládkovej stanice bude stáť maximálne 231-tisíc eur. „Predpokladáme, že na prekládkovej stanici sa ročne zrealizuje dovoz a odvoz približne 14-tisíc ton odpadu,“ konštatovala Mária Lošonská.  Veľkoobjemové kontajnery budú mať nepriepustné dno a budú vybavené plachtou na ich prekrytie. „Plný kontajner musí byť z prekládkovej stanice odvezený do 24 hodín, týka sa to najmä zmesového komunálneho odpadu. Celá plocha prekládkovej stanice bude vybetónovaná a vyspádovaná do záchytného lapača. Západné vetry bude eliminovať vybudovaný plot. Zabránime rozfúkavaniu odpadu,“ dodala. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Prekládkovú stanicu otvoria najneskôr od októbra

  07.08.2015
  Od októbra začne fungovať prekládková stanica odpadov vo východnom okraji mesta v Okoličnom. „Po vypovedaní zmluvy na zneškodňovanie odpadov na skládke v Liptovskom Hrádku sme museli pristúpiť k riešeniu ďalšieho nakladania s komunálnym odpadom v Liptovskom Mikuláši. Ide o spôsob ako môže mesto v tak krátkej dobe zabezpečiť plnenie povinnosti danej zákonom o odpadoch,“ vysvetlila v tejto súvislosti Mária Lošonská z mikulášskej radnice.
  Zvoz a zhromažďovanie zložiek komunálneho odpadu do veľkoobjemových kontajnerov a ich odvoz do zariadenia na zneškodňovanie odpadov zabezpečí podnik, ktorý vzíde z verejného obstarávania. Vybudovanie prekládkovej stanice bude stáť maximálne 231-tisíc eur. „Predpokladáme, že na prekládkovej stanici sa ročne zrealizuje dovoz a odvoz približne 14-tisíc ton odpadu,“ konštatovala Mária Lošonská.  Veľkoobjemové kontajnery budú mať nepriepustné dno a budú vybavené plachtou na ich prekrytie. „Plný kontajner musí byť z prekládkovej stanice odvezený do 24 hodín, týka sa to najmä zmesového komunálneho odpadu. Celá plocha prekládkovej stanice bude vybetónovaná a vyspádovaná do záchytného lapača. Západné vetry bude eliminovať vybudovaný plot. Zabránime rozfúkavaniu odpadu,“ dodala. 

  Krok späť naspäť