Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Opatreniami zefektívňujú hospodárenie mesta

  27.07.2015
  Na mikulášskej radnici uzatvorili v minulom týždni bilancovanie výsledkov hospodárenia a ďalších finančných ukazovateľov za prvý polrok. „Vďaka tvrdým prijatým interným opatreniam sa mesto dostáva do lepšej finančnej kondície,“ zhodnotil primátor Ján Blcháč.
     „Už teraz môžeme konštatovať, že hospodárime dobre a obozretne. Za polrok sme naplnili príjmy o 4 percentá navyše oproti očakávaniam. Na strane výdavkov sme naopak dosiahli 8-percentnú úsporu. Prebytok za prvý polrok dosiahol 2,8 miliónov eur, takže máme dobré finančné východisko do druhého polroka,“ dodal. Mesto tiež disponuje rezervným fondom, ktorého zostatok je 1,66 mil. €. „Momentálne teda nie sme odkázaní na čerpanie úverov,“ podotkol Ján Blcháč. 
     V prvom polroku na radnici pripravovali investičné akcie, takže v druhom polroku nadíde ich realizačná časť. „Máme rozpracované akcie za 1,4 miliónov eur. Časť týchto investícií, za 611-tisíc eur, bude financovaná z eurofondov,“ uviedla Marta Gutraiová z finančného odboru mestského úradu. 
     Okrem toho má mesto v investičnej oblasti rezervu približne 800-tisíc € z predaja Domu služieb, ktorý nebol v rozpočte pre tento rok plánovaný. „Na začiatku roka boli nesplatené úvery mesta vo výške 15,4 miliónov eur. Odvtedy sme ich znížili o 100-tisíc eur, do konca roka predpokladáme ďalšie zníženie o 700-tisíc eur,“ nastavila pozitívne zrkadlo úverovej zadlženosti Marta Gutraiová. V roku 2014 prijalo mesto komerčný úver 1,3 miliónov eur na rekonštrukciu Majerskej ulice. Zlým manažovaním akcie v minulom roku sme ju museli dočerpaním uvedeného úveru vo výške 614-tisíc eur v tomto roku dokončiť, upozornil primátor. 
     Pod kontrolou sú komerčné úvery, pri ktorých mesto nesmie prekročiť hranicu 60 percent voči dosiahnutým bežným príjmom predchádzajúceho roka. „Tento pomer sme mali v januári na úrovni 41 percent, do konca roka očakávame zníženie zadlženosti na úroveň 37 percent,“ konštatovala Marta Gutraiová.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Opatreniami zefektívňujú hospodárenie mesta

  27.07.2015
  Na mikulášskej radnici uzatvorili v minulom týždni bilancovanie výsledkov hospodárenia a ďalších finančných ukazovateľov za prvý polrok. „Vďaka tvrdým prijatým interným opatreniam sa mesto dostáva do lepšej finančnej kondície,“ zhodnotil primátor Ján Blcháč.
     „Už teraz môžeme konštatovať, že hospodárime dobre a obozretne. Za polrok sme naplnili príjmy o 4 percentá navyše oproti očakávaniam. Na strane výdavkov sme naopak dosiahli 8-percentnú úsporu. Prebytok za prvý polrok dosiahol 2,8 miliónov eur, takže máme dobré finančné východisko do druhého polroka,“ dodal. Mesto tiež disponuje rezervným fondom, ktorého zostatok je 1,66 mil. €. „Momentálne teda nie sme odkázaní na čerpanie úverov,“ podotkol Ján Blcháč. 
     V prvom polroku na radnici pripravovali investičné akcie, takže v druhom polroku nadíde ich realizačná časť. „Máme rozpracované akcie za 1,4 miliónov eur. Časť týchto investícií, za 611-tisíc eur, bude financovaná z eurofondov,“ uviedla Marta Gutraiová z finančného odboru mestského úradu. 
     Okrem toho má mesto v investičnej oblasti rezervu približne 800-tisíc € z predaja Domu služieb, ktorý nebol v rozpočte pre tento rok plánovaný. „Na začiatku roka boli nesplatené úvery mesta vo výške 15,4 miliónov eur. Odvtedy sme ich znížili o 100-tisíc eur, do konca roka predpokladáme ďalšie zníženie o 700-tisíc eur,“ nastavila pozitívne zrkadlo úverovej zadlženosti Marta Gutraiová. V roku 2014 prijalo mesto komerčný úver 1,3 miliónov eur na rekonštrukciu Majerskej ulice. Zlým manažovaním akcie v minulom roku sme ju museli dočerpaním uvedeného úveru vo výške 614-tisíc eur v tomto roku dokončiť, upozornil primátor. 
     Pod kontrolou sú komerčné úvery, pri ktorých mesto nesmie prekročiť hranicu 60 percent voči dosiahnutým bežným príjmom predchádzajúceho roka. „Tento pomer sme mali v januári na úrovni 41 percent, do konca roka očakávame zníženie zadlženosti na úroveň 37 percent,“ konštatovala Marta Gutraiová.
   

  Krok späť naspäť