Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Pozvánka: verejné rokovanie o prekládke železnice v úseku L. Mikuláš - Poprad

  03.07.2015
  Primátor mesta L. Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., Vás pozýva na verejné rokovanie s prezentáciou v súvislosti so stavbou „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)", týkajúcej sa premostenia rieky Váh na Ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, 
  ktoré sa uskutoční na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, na prízemí v malej zasadačke č.dv.54 dňa 14. júla 2015 o 16.00 hod.za účasti predstaviteľov mesta L. Mikuláš, zástupcov investora stavby – Železnice SR, projektanta a predstaviteľov spoločnosti Dopravoprojekt, ktorá vypracovala odborný posudok na premostenie rieky Váh.
   
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Pozvánka: verejné rokovanie o prekládke železnice v úseku L. Mikuláš - Poprad

  03.07.2015
  Primátor mesta L. Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., Vás pozýva na verejné rokovanie s prezentáciou v súvislosti so stavbou „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)", týkajúcej sa premostenia rieky Váh na Ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, 
  ktoré sa uskutoční na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, na prízemí v malej zasadačke č.dv.54 dňa 14. júla 2015 o 16.00 hod.za účasti predstaviteľov mesta L. Mikuláš, zástupcov investora stavby – Železnice SR, projektanta a predstaviteľov spoločnosti Dopravoprojekt, ktorá vypracovala odborný posudok na premostenie rieky Váh.
   
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť