Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Depozitár Múzea Janka Kráľa nebude

  02.07.2015
  Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši nebude mať nový depozitár. Zhotovitelia z firmy MOLDA deklarovali, že v stanovenom termíne do 31. októbra 2015 nie sú schopní zrealizovať jeho rekonštrukciu. „Ide o jeden z ďalších trpkých plodov manažovania predošlého vedenia mikulášskej radnice. Prišli sme o státisícovú finančnú injekciu z únie,“ uviedol v tejto súvislosti viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.
  Radnici bola doručená dohoda o zrušení zmluvy o dielo, ktorej predmetom je rekonštrukcia depozitára. „K 1. júlu neboli začaté stavebné práce, hoci sme vynaložili maximálne úsilie na ich zabezpečenie v snahe získať nenávratné financie z eurofondov vo výške 805-tisíc eur, o ktoré teraz prídeme,“ podotkol primátor Ján Blcháč. Zástupcovia podniku informovali, že do októbra nie sú schopní stavbu dokončiť z kapacitných, časových dôvodov, a tiež kvôli potrebe dopracovania projektovej dokumentácie. „Zhotoviteľ v čase oboznamovania sa s projektovou dokumentáciou pred podpisom zmluvy o dielo dostal informáciu, že dokumentáciu bude potrebné po asanácii objektu a následnom geologickom prieskume dopracovať. To znamená, že zhotoviteľ mal s časovou rezervou potrebnou pre dopracovanie dokumentácie v rámci stanovenia termínu ukončenia diela počítať,“ uviedla Jana Kormaníková, poverená vedením oddelenia projektového manažmentu radnice. 
  Časový stres vznikol taktiež nekonaním externého verejného obstarávateľa na výber zhotoviteľa stavby ešte v roku 2014. Mesto podpísalo s firmou MP Profit mandátnu zmluvu, podľa ktorej mala firma definovať zákazku, kritériá a vyhodnotiť predložené ponuky na realizáciu depozitára. Termín 30. novembra mandatár nedodržal a predĺžili ho až do 31. marca 2015. Mandatár prípravu podkladov, vrátane návrhu zmluvy o dielo s mestom nekonzultoval. „Aj na tomto prípade vidno, že si vtedajšie vedenie mesta v tak dôležitom projekte neustrážilo termíny,“ dodal J. Blcháč. 
  Kvôli schváleniu dohody o zrušení zmluvy o dielo so zhotoviteľom MOLDA budú zasadať poslanci mestského parlamentu 7. júla. Radnica zároveň odstúpi od zmluvy s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidiek o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Depozitár Múzea Janka Kráľa nebude

  02.07.2015
  Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši nebude mať nový depozitár. Zhotovitelia z firmy MOLDA deklarovali, že v stanovenom termíne do 31. októbra 2015 nie sú schopní zrealizovať jeho rekonštrukciu. „Ide o jeden z ďalších trpkých plodov manažovania predošlého vedenia mikulášskej radnice. Prišli sme o státisícovú finančnú injekciu z únie,“ uviedol v tejto súvislosti viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.
  Radnici bola doručená dohoda o zrušení zmluvy o dielo, ktorej predmetom je rekonštrukcia depozitára. „K 1. júlu neboli začaté stavebné práce, hoci sme vynaložili maximálne úsilie na ich zabezpečenie v snahe získať nenávratné financie z eurofondov vo výške 805-tisíc eur, o ktoré teraz prídeme,“ podotkol primátor Ján Blcháč. Zástupcovia podniku informovali, že do októbra nie sú schopní stavbu dokončiť z kapacitných, časových dôvodov, a tiež kvôli potrebe dopracovania projektovej dokumentácie. „Zhotoviteľ v čase oboznamovania sa s projektovou dokumentáciou pred podpisom zmluvy o dielo dostal informáciu, že dokumentáciu bude potrebné po asanácii objektu a následnom geologickom prieskume dopracovať. To znamená, že zhotoviteľ mal s časovou rezervou potrebnou pre dopracovanie dokumentácie v rámci stanovenia termínu ukončenia diela počítať,“ uviedla Jana Kormaníková, poverená vedením oddelenia projektového manažmentu radnice. 
  Časový stres vznikol taktiež nekonaním externého verejného obstarávateľa na výber zhotoviteľa stavby ešte v roku 2014. Mesto podpísalo s firmou MP Profit mandátnu zmluvu, podľa ktorej mala firma definovať zákazku, kritériá a vyhodnotiť predložené ponuky na realizáciu depozitára. Termín 30. novembra mandatár nedodržal a predĺžili ho až do 31. marca 2015. Mandatár prípravu podkladov, vrátane návrhu zmluvy o dielo s mestom nekonzultoval. „Aj na tomto prípade vidno, že si vtedajšie vedenie mesta v tak dôležitom projekte neustrážilo termíny,“ dodal J. Blcháč. 
  Kvôli schváleniu dohody o zrušení zmluvy o dielo so zhotoviteľom MOLDA budú zasadať poslanci mestského parlamentu 7. júla. Radnica zároveň odstúpi od zmluvy s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidiek o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov.
   

  Krok späť naspäť