Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja

  12.06.2015
     Mesto vytvára pre fungovanie hokeja v Liptovskom Mikuláši dostatočné podmienky pre jeho ďalší rozvoj. Uviedol to primátor Ján Blcháč na stretnutí s členmi predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a vedenia občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš.
     „Postarali sme sa spoločne o konsolidáciu oboch subjektov. Pre akciovú spoločnosť zastupiteľstvo schválilo navýšenie základného imania o 39 tisíc eur vkladom mestského pozemku. Na zaplatenie starých záväzkov chýba 35 až 40 tisíc eur. Vedenie mesta sa zaviazalo aj túto dieru zaplátať. Urobili sme veľký krok smerom ku mládeži. Hokejové talenty zastrešujú celú mládež až po deviatu triedu,“ zdôraznil primátor. Chápe, že vyššie ambície napríklad aj v lige budú závisieť aj od prípadného väčšieho sponzora.
     „Klub má pre ďalšiu sezónu obsadené pozície hlavných trénerov. Áčko je v letnej príprave. Káder dorastu má okolo 30 hráčov s možnosťami hosťovania,“ informoval predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš Ivan Droppa. Juniorka podľa jeho slov zatiaľ nie je naplnená, do začiatku zimnej prípravy chcú káder stabilizovať. Neustále prebiehajú aj rokovania so sponzormi. Predseda komisie športu a podpredseda správnej rady občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Karol Székely vyjadril záujem o pravidelné stretnutia so zástupcami prioritných športov.
     Člen dozornej rady akciovej spoločnosti Rudolf Huna zdôraznil, že je potrebné mať uzatvorenú zmluvu medzi občianskym zdužením vychovávajúcim hokejovú mládež a akciovou spoločnosťou. „Musí tu byť spoločná metodika výchovy. Vychovávame predovšetkým hokejistu, ktorý má do budúcna reprezentovať mesto Liptovský Mikuláš,“ dodal.
     „Bude závisieť najmä od Vás, ako bude v nasledujúcom období napredovať mikulášsky hokej. Vy musíte prísť s návrhom na ďalšie pokračovanie rozvoja mikulášskeho hokeja,“ zdôraznil primátor prítomným.
     Mesto si plní záväzky a na chod tak akciovej spoločnosti ako aj výchovu talentov prispieva podľa schváleného rozpočtu. Ďalšie benefity čerpajú prostredníctvom koncesnej zmluvy so spoločnosťou JL aréna, ktorá prevádzkuje obidva zimné štadióny v meste. Mesto má záujem, aby sa finančné prostriedky vynakladané na podporu hokeja využili na výchovu kvalitných hráčov a na to, aby hokej lepšie bavil ľudí v meste a okolí.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja

  12.06.2015
     Mesto vytvára pre fungovanie hokeja v Liptovskom Mikuláši dostatočné podmienky pre jeho ďalší rozvoj. Uviedol to primátor Ján Blcháč na stretnutí s členmi predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a vedenia občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš.
     „Postarali sme sa spoločne o konsolidáciu oboch subjektov. Pre akciovú spoločnosť zastupiteľstvo schválilo navýšenie základného imania o 39 tisíc eur vkladom mestského pozemku. Na zaplatenie starých záväzkov chýba 35 až 40 tisíc eur. Vedenie mesta sa zaviazalo aj túto dieru zaplátať. Urobili sme veľký krok smerom ku mládeži. Hokejové talenty zastrešujú celú mládež až po deviatu triedu,“ zdôraznil primátor. Chápe, že vyššie ambície napríklad aj v lige budú závisieť aj od prípadného väčšieho sponzora.
     „Klub má pre ďalšiu sezónu obsadené pozície hlavných trénerov. Áčko je v letnej príprave. Káder dorastu má okolo 30 hráčov s možnosťami hosťovania,“ informoval predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš Ivan Droppa. Juniorka podľa jeho slov zatiaľ nie je naplnená, do začiatku zimnej prípravy chcú káder stabilizovať. Neustále prebiehajú aj rokovania so sponzormi. Predseda komisie športu a podpredseda správnej rady občianskeho združenia Hokejové talenty MHK 32 Karol Székely vyjadril záujem o pravidelné stretnutia so zástupcami prioritných športov.
     Člen dozornej rady akciovej spoločnosti Rudolf Huna zdôraznil, že je potrebné mať uzatvorenú zmluvu medzi občianskym zdužením vychovávajúcim hokejovú mládež a akciovou spoločnosťou. „Musí tu byť spoločná metodika výchovy. Vychovávame predovšetkým hokejistu, ktorý má do budúcna reprezentovať mesto Liptovský Mikuláš,“ dodal.
     „Bude závisieť najmä od Vás, ako bude v nasledujúcom období napredovať mikulášsky hokej. Vy musíte prísť s návrhom na ďalšie pokračovanie rozvoja mikulášskeho hokeja,“ zdôraznil primátor prítomným.
     Mesto si plní záväzky a na chod tak akciovej spoločnosti ako aj výchovu talentov prispieva podľa schváleného rozpočtu. Ďalšie benefity čerpajú prostredníctvom koncesnej zmluvy so spoločnosťou JL aréna, ktorá prevádzkuje obidva zimné štadióny v meste. Mesto má záujem, aby sa finančné prostriedky vynakladané na podporu hokeja využili na výchovu kvalitných hráčov a na to, aby hokej lepšie bavil ľudí v meste a okolí.

  Krok späť naspäť