Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto zobralo na vedomie rozhodnutie ministra, o záveroch prokuratúry bude informovať

  10.06.2015
     Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč berie na vedomie rozhodnutie ministra dopravy Jána Počiatka v prípade výstavby súkromného heliportu na okraji Liptovského Mikuláša.
     „Toto rozhodnutie pána ministra rešpektujeme, ak nastanú nejaké nové okolnosti, ktoré môže do celej situácie vniesť ešte prokuratúra, tak sa zrejme bude o tejto veci ďalej diskutovať. Mesto bude reagovať tak, ako bude v danej chvíli potrebné pre rešpektovanie legislatívy a verejného záujmu,“ uviedol primátor.
     Prípadom výstavby heliportu sa naďalej zaoberá prokuratúra. Mesto sa na mikulášsku prokuratúru obrátilo po tom, ako mestské zastupiteľstvo informovala hlavná kontrolórka o svojich zisteniach. Skonštatovala, že pri prijímaní dodatku k územnému plánu zastupiteľstvo v septembri 2013 vôbec nehlasovalo o samotnom texte nariadenia. Touto zmenou územného plánu chcelo bývalé vedenie mesta vypustiť možnosť výstavby heliportu na území mesta. Podľa zistení hlavnej kontrolórky predsedajúci mestského zastupiteľstva, bývalý primátor, nevyzval návrhovú komisiu na predloženie hlasovania o samotnom návrhu VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš – zmeny a doplnky č. 2. Kontrolórka zároveň odporučila uvedený postup mesta pri schvaľovaní VZN preskúmať prokuratúrou.
     Mesto sa preto obrátilo na okresnú prokuratúru. „Odpoveď prokuratúry svojím zdôvodnením mesto neuspokojila, preto bol podaný opakovaný podnet koncom apríla 2015. Postup okresnej prokuratúry by tak mala preveriť nadriadená krajská prokuratúra. O výsledkoch budeme verejnosť informovať,“ skonštatoval primátor Ján Blcháč.
     Aj minister Počiatek v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že vecná príslušnosť na preskúmanie VZN obcí je podľa Občianskeho súdneho poriadku upravená tak, že príslušný na rozhodnutie je krajský súd. Účastníkom konania je aj prokurátor, ktorému nebolo vyhovené pri proteste prokurátora, a ktorý jediný môže podať žalobu na samosprávne celky, uvádza sa ďalej v odôvodnení rozhodnutia.
     Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Investor Cyril Fogaš pre médiá reagoval, že svoj ďalší postup na vybudovanie oficiálneho heliportu zváži po dôslednej analýze všetkých dôvodov a skutočností, na základe ktorých minister dopravy vydal takéto zamietavé rozhodnutie. „Preto je na mieste postup primátora mesta, ktorý sa pokúsil o mimosúdnu dohodu. Čo ak Liptovský Mikuláš dopadne ako Martin či Žilina, ktorým hrozia mnohomiliónové žaloby,“ dodala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto zobralo na vedomie rozhodnutie ministra, o záveroch prokuratúry bude informovať

  10.06.2015
     Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč berie na vedomie rozhodnutie ministra dopravy Jána Počiatka v prípade výstavby súkromného heliportu na okraji Liptovského Mikuláša.
     „Toto rozhodnutie pána ministra rešpektujeme, ak nastanú nejaké nové okolnosti, ktoré môže do celej situácie vniesť ešte prokuratúra, tak sa zrejme bude o tejto veci ďalej diskutovať. Mesto bude reagovať tak, ako bude v danej chvíli potrebné pre rešpektovanie legislatívy a verejného záujmu,“ uviedol primátor.
     Prípadom výstavby heliportu sa naďalej zaoberá prokuratúra. Mesto sa na mikulášsku prokuratúru obrátilo po tom, ako mestské zastupiteľstvo informovala hlavná kontrolórka o svojich zisteniach. Skonštatovala, že pri prijímaní dodatku k územnému plánu zastupiteľstvo v septembri 2013 vôbec nehlasovalo o samotnom texte nariadenia. Touto zmenou územného plánu chcelo bývalé vedenie mesta vypustiť možnosť výstavby heliportu na území mesta. Podľa zistení hlavnej kontrolórky predsedajúci mestského zastupiteľstva, bývalý primátor, nevyzval návrhovú komisiu na predloženie hlasovania o samotnom návrhu VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš – zmeny a doplnky č. 2. Kontrolórka zároveň odporučila uvedený postup mesta pri schvaľovaní VZN preskúmať prokuratúrou.
     Mesto sa preto obrátilo na okresnú prokuratúru. „Odpoveď prokuratúry svojím zdôvodnením mesto neuspokojila, preto bol podaný opakovaný podnet koncom apríla 2015. Postup okresnej prokuratúry by tak mala preveriť nadriadená krajská prokuratúra. O výsledkoch budeme verejnosť informovať,“ skonštatoval primátor Ján Blcháč.
     Aj minister Počiatek v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že vecná príslušnosť na preskúmanie VZN obcí je podľa Občianskeho súdneho poriadku upravená tak, že príslušný na rozhodnutie je krajský súd. Účastníkom konania je aj prokurátor, ktorému nebolo vyhovené pri proteste prokurátora, a ktorý jediný môže podať žalobu na samosprávne celky, uvádza sa ďalej v odôvodnení rozhodnutia.
     Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Investor Cyril Fogaš pre médiá reagoval, že svoj ďalší postup na vybudovanie oficiálneho heliportu zváži po dôslednej analýze všetkých dôvodov a skutočností, na základe ktorých minister dopravy vydal takéto zamietavé rozhodnutie. „Preto je na mieste postup primátora mesta, ktorý sa pokúsil o mimosúdnu dohodu. Čo ak Liptovský Mikuláš dopadne ako Martin či Žilina, ktorým hrozia mnohomiliónové žaloby,“ dodala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

  Krok späť naspäť