Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Dražobná vyhláška

19.06.2017
Dražobná vyhláška Daňového úradu v Žiline na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné - pozemok parc. č. KN-C 776/1, ktorá sa uskutoční dňa 24.8.2017 v budove Daňového úradu Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.
.PDF príloha

Krok späť naspäť

Oznamy

Typ správy:

Dražobná vyhláška

19.06.2017
Dražobná vyhláška Daňového úradu v Žiline na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Okoličné - pozemok parc. č. KN-C 776/1, ktorá sa uskutoční dňa 24.8.2017 v budove Daňového úradu Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.
.PDF príloha

Krok späť naspäť