Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Oznam

18.05.2017
Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Jána Kordoša zo dňa 16.05.2017 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 517/5 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 25.05.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks dreviny rastúcej na súkromnom pozemku z dôvodu ohrozenia statiky strechy a obmedzenia prístupu na pozemok.

Krok späť naspäť

Oznamy

Typ správy:

Oznam

18.05.2017
Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Jána Kordoša zo dňa 16.05.2017 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 517/5 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 25.05.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks dreviny rastúcej na súkromnom pozemku z dôvodu ohrozenia statiky strechy a obmedzenia prístupu na pozemok.

Krok späť naspäť