Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Nakladanie s obalmi v Mikuláši zabezpečí Envi-Pak

  16.05.2017
  Systém nakladania s odpadmi z obalov v Liptovskom Mikuláši by mala zabezpečovať spoločnosť Envi-Pak. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú má mesto podpísať so spoločnosťou na základe odporúčania mestského parlamentu. 
  „Rozhodnutiu pre podpis predchádzali výsledky vyhodnotenia predložených ponúk všetkých organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorí na trhu existujú. Touto zmluvou zabezpečíme kontinuitu nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov. Zároveň sme vybrali firmu s najlepšou finančnou disciplínou aj voči iným samosprávam na Slovensku,“ konštatoval Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice. 
  Envi-Pak bude náklady na triedený zber uhrádzať priamo zberovej spoločnosti Verejnoprospešným službám. Envi-Pak ponúkol pre mesto najvýhodnejšie financovanie nakladania s obalmi, a to v hodnote 320-tisíc eur ročne plus 90 tisíc ročne z výnosov predaja týchto odpadov. 
  Mesto v súlade so zákonom uzatvorilo v minulom roku zmluvu na zabezpečenie a realizáciu triedeného zberu v meste s firmou Recyklogroup. Spoločnosť však neplnila záväzky zmluvy, vytvorila si podlžnosti voči Verejnoprospešným službám a časť faktúr uhradil Recyklogroup až na základe súdnej výzvy. Preto zmluvu na ďalšie obdobie už nepredlžovali.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Nakladanie s obalmi v Mikuláši zabezpečí Envi-Pak

  16.05.2017
  Systém nakladania s odpadmi z obalov v Liptovskom Mikuláši by mala zabezpečovať spoločnosť Envi-Pak. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú má mesto podpísať so spoločnosťou na základe odporúčania mestského parlamentu. 
  „Rozhodnutiu pre podpis predchádzali výsledky vyhodnotenia predložených ponúk všetkých organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorí na trhu existujú. Touto zmluvou zabezpečíme kontinuitu nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov. Zároveň sme vybrali firmu s najlepšou finančnou disciplínou aj voči iným samosprávam na Slovensku,“ konštatoval Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice. 
  Envi-Pak bude náklady na triedený zber uhrádzať priamo zberovej spoločnosti Verejnoprospešným službám. Envi-Pak ponúkol pre mesto najvýhodnejšie financovanie nakladania s obalmi, a to v hodnote 320-tisíc eur ročne plus 90 tisíc ročne z výnosov predaja týchto odpadov. 
  Mesto v súlade so zákonom uzatvorilo v minulom roku zmluvu na zabezpečenie a realizáciu triedeného zberu v meste s firmou Recyklogroup. Spoločnosť však neplnila záväzky zmluvy, vytvorila si podlžnosti voči Verejnoprospešným službám a časť faktúr uhradil Recyklogroup až na základe súdnej výzvy. Preto zmluvu na ďalšie obdobie už nepredlžovali.
   

  Krok späť naspäť