Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Dane môžete zaplatiť už aj cez mobil, splatné sú do konca mája!

  18.04.2017
  Mikulášska radnica zaviedla novinku v platbách daní a poplatkov. Tento rok si môžu obyvatelia splniť povinnosti platieb už aj cez mobilnú aplikáciu. Využije sa pritom QR kód, ktorý sa nachádza v rozhodnutiach zaslaných radnicou. „Chceme tak odbremeniť obyvateľov od státia v radoch na pokladni. Stačí, že budú mať mobil s operačným systémom Android , iOS, Windows Phone prípadne BlackBerry a v mobile nainštalovanú aplikáciu mobil banking príslušnej banky,“ vysvetlila vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov Anežka Makovická.
  Ďalšou z možností, ako uhradiť dane a poplatky, je zaplatiť ich v hotovosti do 300 eur alebo bezhotovostnou platbou (kartou) v pokladni mestského úradu. V rozhodnutiach sa totiž okrem QR kódu nachádza aj čiarový kód, ktorý slúži práve na platbu v pokladni. Dane a poplatky môžete uhradiť aj prostredníctvom internetbankingu. 
  Daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady za rok 2017 sú splatné do konca mája 2017, ak nie je v rozhodnutí určené inak.
  Novinky v oblasti daní a poplatkov sú aj v rozhodnutiach na platby za komunálne odpady. Na starých rozhodnutiach bol uvedený len počet osôb, ktoré majú povinnosť zaplatiť za odpad. „Teraz sú tu uvedené menovite osoby s dátumom narodenia, za ktoré je poplatok vyrubený. Je to z dôvodu kontroly pre poplatníkov. Ak chýba v rozhodnutí napr. narodené dieťa, je poplatník povinný splniť si oznamovaciu povinnosť voči úradu,“ upozornila Anežka Makovická.
   


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Dane môžete zaplatiť už aj cez mobil, splatné sú do konca mája!

  18.04.2017
  Mikulášska radnica zaviedla novinku v platbách daní a poplatkov. Tento rok si môžu obyvatelia splniť povinnosti platieb už aj cez mobilnú aplikáciu. Využije sa pritom QR kód, ktorý sa nachádza v rozhodnutiach zaslaných radnicou. „Chceme tak odbremeniť obyvateľov od státia v radoch na pokladni. Stačí, že budú mať mobil s operačným systémom Android , iOS, Windows Phone prípadne BlackBerry a v mobile nainštalovanú aplikáciu mobil banking príslušnej banky,“ vysvetlila vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov Anežka Makovická.
  Ďalšou z možností, ako uhradiť dane a poplatky, je zaplatiť ich v hotovosti do 300 eur alebo bezhotovostnou platbou (kartou) v pokladni mestského úradu. V rozhodnutiach sa totiž okrem QR kódu nachádza aj čiarový kód, ktorý slúži práve na platbu v pokladni. Dane a poplatky môžete uhradiť aj prostredníctvom internetbankingu. 
  Daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady za rok 2017 sú splatné do konca mája 2017, ak nie je v rozhodnutí určené inak.
  Novinky v oblasti daní a poplatkov sú aj v rozhodnutiach na platby za komunálne odpady. Na starých rozhodnutiach bol uvedený len počet osôb, ktoré majú povinnosť zaplatiť za odpad. „Teraz sú tu uvedené menovite osoby s dátumom narodenia, za ktoré je poplatok vyrubený. Je to z dôvodu kontroly pre poplatníkov. Ak chýba v rozhodnutí napr. narodené dieťa, je poplatník povinný splniť si oznamovaciu povinnosť voči úradu,“ upozornila Anežka Makovická.
   


  Krok späť naspäť