Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Oznam

17.03.2017
Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská ul. č. 25, 031 23 Liptovský Mikuláš zo dňa 16.03.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 320/1 v k.ú. Palúdzka oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 24.03.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 4 ks smrekov obyčajných, 2 ks javorov, 1 ks smrekovca opadavého, 1 ks vŕby pokrútenej, 1 ks tuje smaragdovej rastúcich v areáli nemocnice v blízkosti budov z dôvodov narúšania základov stavieb, prerastania do kanalizácie a zhoršených svetelných podmienok v izbách pre pacientov.

Krok späť naspäť

Oznamy

Typ správy:

Oznam

17.03.2017
Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská ul. č. 25, 031 23 Liptovský Mikuláš zo dňa 16.03.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 320/1 v k.ú. Palúdzka oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 24.03.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 4 ks smrekov obyčajných, 2 ks javorov, 1 ks smrekovca opadavého, 1 ks vŕby pokrútenej, 1 ks tuje smaragdovej rastúcich v areáli nemocnice v blízkosti budov z dôvodov narúšania základov stavieb, prerastania do kanalizácie a zhoršených svetelných podmienok v izbách pre pacientov.

Krok späť naspäť