Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Šesťdesiat rokov horskej záchrany u nás

  26.06.2014
     Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši si výstavou Z histórie horskej záchrany pripomína 60. výročie založenia organizovanej horskej služby na Slovensku. Výstava od stredy 25. júna ponúka vzácne predmety záchranárskej výstroje, ktoré zachytávajú vývoj záchrany na horách od jej dobrovoľníckych podôb až po modernú profesionalizovanú organizáciu.
     Prvým míľnikom vývoja horskej záchrany je rok 1873, kedy vznikol Uhorský karpatský spolok. Združoval horských vodcov, ktorí zároveň vykonávali prácu záchranárov. Po I. svetovej vojne vznikol Klub československých turistov a lyžiarov. „Po II. svetovej vojne sa vytvorilo niekoľko záchranárskych organizácií, ktoré sa venovali horskej a zároveň aj zdravotnej službe. Práve tu je počiatok vzniku celoštátnej organizácie Horskej služby Československého zväzu telesnej výchovy v roku 1954,“ priblížila Ružena Antolová, autorka výstavy z Múzea Janka Kráľa.
      Spomedzi vystavených exponátov sú najcennejšími sane Vila Benka, chatára Sokolskej chaty na Vrbickom plese. „Už po druhej svetovej vojne na nich zvážal zranených. Pravdepodobne sú najstaršími záchranárskymi saňami na Slovensku,“ dodala R. Antolová, ktorá pri príprave výstavy úzko spolupracoval s Klubom seniorov Horskej služby.  
      Medzi množstvom fotografií a záchranárskeho materiálu nájdu návštevníci aj asi storočné lyže. „Sú zachovanou pamiatkou po mojom otcovi, ktoré si ich kúpil ako mladý chlapec po vyučení. Vyrobili ich okolo roku 1915 vo Vrbici. Ja som ich zachoval, nakoľko v dnešnej dobe plnej karvingových lyží sú pohladením na dušu,“ povedal Ján Chrapčiak, bývalý záchranár.

  Ťažké začiatky horských záchranárov
      Záchranárstvu sa spočiatku venovalo množstvo dobrovoľníkov, profesionáli zastávali túto pozíciu len výnimočne. „Ľudia sa tejto práci venovali vyložené z lásky k horám, pretože plat bol minimálny. Ešte žije silná zložka zakladajúcich členov, ktorí doslova svoj život vystavovali nebezpečenstvu,“ uviedol Milan Mikuláš, výkonný tajomník Slovenského výboru Klubu seniorov Horskej služby.
      „Záchrana bola v začiatkom strašná. Zavolali nás na výjazd za niekým, kto sa pošmykol a padol, pretože nebol dobre obutý. My sme ho išli zachraňovať a boli sme obutí ako on. Navyše sme mali iba lano a vedeli sme sa navzájom podržať. Žiadne oblečenie, obuv, technické zabezpečenie, žiadne vrtuľníky, ktoré zraneného veľmi rýchlo prevezú. Často sa stávalo, že kým sme zraneného zniesli, cestu neprežil. Dá sa povedať, že dobrá úroveň organizovanej horskej záchrany sa začala rozvíjať v prvej polovici 60-tych rokov,“ priblížil M. Mikuláš.
       Výstava je pre verejnosť prístupná do 24. augusta 2014.

   
  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Šesťdesiat rokov horskej záchrany u nás

  26.06.2014
     Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši si výstavou Z histórie horskej záchrany pripomína 60. výročie založenia organizovanej horskej služby na Slovensku. Výstava od stredy 25. júna ponúka vzácne predmety záchranárskej výstroje, ktoré zachytávajú vývoj záchrany na horách od jej dobrovoľníckych podôb až po modernú profesionalizovanú organizáciu.
     Prvým míľnikom vývoja horskej záchrany je rok 1873, kedy vznikol Uhorský karpatský spolok. Združoval horských vodcov, ktorí zároveň vykonávali prácu záchranárov. Po I. svetovej vojne vznikol Klub československých turistov a lyžiarov. „Po II. svetovej vojne sa vytvorilo niekoľko záchranárskych organizácií, ktoré sa venovali horskej a zároveň aj zdravotnej službe. Práve tu je počiatok vzniku celoštátnej organizácie Horskej služby Československého zväzu telesnej výchovy v roku 1954,“ priblížila Ružena Antolová, autorka výstavy z Múzea Janka Kráľa.
      Spomedzi vystavených exponátov sú najcennejšími sane Vila Benka, chatára Sokolskej chaty na Vrbickom plese. „Už po druhej svetovej vojne na nich zvážal zranených. Pravdepodobne sú najstaršími záchranárskymi saňami na Slovensku,“ dodala R. Antolová, ktorá pri príprave výstavy úzko spolupracoval s Klubom seniorov Horskej služby.  
      Medzi množstvom fotografií a záchranárskeho materiálu nájdu návštevníci aj asi storočné lyže. „Sú zachovanou pamiatkou po mojom otcovi, ktoré si ich kúpil ako mladý chlapec po vyučení. Vyrobili ich okolo roku 1915 vo Vrbici. Ja som ich zachoval, nakoľko v dnešnej dobe plnej karvingových lyží sú pohladením na dušu,“ povedal Ján Chrapčiak, bývalý záchranár.

  Ťažké začiatky horských záchranárov
      Záchranárstvu sa spočiatku venovalo množstvo dobrovoľníkov, profesionáli zastávali túto pozíciu len výnimočne. „Ľudia sa tejto práci venovali vyložené z lásky k horám, pretože plat bol minimálny. Ešte žije silná zložka zakladajúcich členov, ktorí doslova svoj život vystavovali nebezpečenstvu,“ uviedol Milan Mikuláš, výkonný tajomník Slovenského výboru Klubu seniorov Horskej služby.
      „Záchrana bola v začiatkom strašná. Zavolali nás na výjazd za niekým, kto sa pošmykol a padol, pretože nebol dobre obutý. My sme ho išli zachraňovať a boli sme obutí ako on. Navyše sme mali iba lano a vedeli sme sa navzájom podržať. Žiadne oblečenie, obuv, technické zabezpečenie, žiadne vrtuľníky, ktoré zraneného veľmi rýchlo prevezú. Často sa stávalo, že kým sme zraneného zniesli, cestu neprežil. Dá sa povedať, že dobrá úroveň organizovanej horskej záchrany sa začala rozvíjať v prvej polovici 60-tych rokov,“ priblížil M. Mikuláš.
       Výstava je pre verejnosť prístupná do 24. augusta 2014.

   
  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť