Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Jánošík zdvihol návštevnosť v Múzeu Janka Kráľa

  18.03.2014
     Rok 2013 bol pre mestské Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši viac než plodný. Takmer 23-tisíc vstupov sa postaralo o najvyššiu návštevnosť za posledných sedem rokov. Uchovávateľ liptovskomikulášskej histórie sa stal vlani jedným z hlavných dejísk spomienky na 300. výročie súdu a  popravy Juraja Jánošíka.                
     K najvýraznejším minuloročným počinom Múzea Janka Kráľa (MJK) patrí rekonštrukcia Mikulášskej mučiarne. Aj vynovená expozícia sa postarala o zvýšený záujem návštevníkov. „V porovnaní s minulým rokom nám návštevnosť vo všetkých expozíciách stúpla v priemere o 22 percent. Najvyšší nárast, až o 30 percent, zaznamenala ústredná expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, ktorej súčasťou je aj prehliadka Jánošíkovej improvizovanej mučiarne,“ povedal Zdenko Blažek, riaditeľ  MJK.
     Prostriedky na jej rekonštrukciu sa múzeu podarilo získať z eurofondov v rámci projektu Jánošík – 300 rokov legendy. „Za viac ako 45-tisíc sme sa zbavili vlhkosti, položili novú kamennú dlažbu a reinštalovali expozíciu doplnenú o dve voskové figuríny a informačný panel s dotykovou obrazovkou. Úpravou prešlo aj priľahlé podbránie, kde sa vytvoril priestor pre vystavenie historického koča zo zbierok múzea. Vďaka projektu sa realizovala i prezentácia výstavy Jánošík – karpatský zbojník v partnerskom Mestskom múzeu v Živci a stretnutia mikulášskych a živieckych múzejníkov,“ uviedla odborná pracovníčka MJK Ružena Antolová, autorka projektu.
      Ďalšie možnosti grantových príspevkov vo výške takmer 3-tisíc eur od Ministerstva kultúry SR využilo múzeum na zreštaurovanie vzácnych obradných textílií z liptovskomikulášskej synagógy a z grantu od Oblastnej organizácii cestovného ruchu realizovali svoj výstavný program počas celého roka.

  Výstavná a publikačná činnosť
     Pre svojich návštevníkov múzeum pripravilo deväť výstav vo vlastných priestoroch  a štyri reprízy autorských výstav zapožičali do iných miest na Slovensku i v Poľsku. V roku 2013 najviac zarezonovali výstavy k stému výročiu narodenia významného slovenského fotografa a prvého riaditeľa MJK Martina Martinčeka a výstava Z tichých i búrnych chvíľ, ktorá vznikla pri príležitosti 125. výročia narodenia vrbického rodáka, evanjelického farára, spisovateľa a politika Martina Rázusa.
     Neodmysliteľnou súčasťou práce múzejníkov sú sprievodné podujatia k výstavám, prezentácie, odborné prednášky, tvorivé dielne a ďalšie formy kultúrnej a vzdelávacej činnosti. Týmito aktivitami múzeum zaplnilo svoje priestory viac ako štyridsaťkrát. „Najväčšiu návštevnosť sme zaznamenali na tradičnej májovej Noci v múzeu. Čoraz väčšej obľube sa teší podujatie Oživená história a vojensko-historické prezentácie v spolupráci s klubmi vojenskej histórie,“ priblížil Z. Blažek.
     Z dielne odborných pracovníkov vzišlo vlani päť edičných titulov, medzi nimi publikácia Jánošík – od skutočnosti k legende v slovenčine a poľštine, ktorá vzišla z projektu venovanému legendárnemu zbojníkovi, katalóg Martin Rázus – Z tichých i búrnych chvíľ či každoročne vydávané Múzejné starinky. Múzeum sa autorsky i finančne podieľalo i na vydaní publikácie Z dejín obce Palúdzka.
     Výskumnou prácou mikulášski historici rozšírili poznatky o obci Palúdzka, o auguste 1968 v Liptovskom Mikuláši, spracovali i osudy ďalšej z liptovskomikulášskych židovských rodín – rodiny Steinerovcov, či tému výletných tradícií a zvyklostí Mikulášanov v medzivojnovom období. 
   
   Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Jánošík zdvihol návštevnosť v Múzeu Janka Kráľa

  18.03.2014
     Rok 2013 bol pre mestské Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši viac než plodný. Takmer 23-tisíc vstupov sa postaralo o najvyššiu návštevnosť za posledných sedem rokov. Uchovávateľ liptovskomikulášskej histórie sa stal vlani jedným z hlavných dejísk spomienky na 300. výročie súdu a  popravy Juraja Jánošíka.                
     K najvýraznejším minuloročným počinom Múzea Janka Kráľa (MJK) patrí rekonštrukcia Mikulášskej mučiarne. Aj vynovená expozícia sa postarala o zvýšený záujem návštevníkov. „V porovnaní s minulým rokom nám návštevnosť vo všetkých expozíciách stúpla v priemere o 22 percent. Najvyšší nárast, až o 30 percent, zaznamenala ústredná expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, ktorej súčasťou je aj prehliadka Jánošíkovej improvizovanej mučiarne,“ povedal Zdenko Blažek, riaditeľ  MJK.
     Prostriedky na jej rekonštrukciu sa múzeu podarilo získať z eurofondov v rámci projektu Jánošík – 300 rokov legendy. „Za viac ako 45-tisíc sme sa zbavili vlhkosti, položili novú kamennú dlažbu a reinštalovali expozíciu doplnenú o dve voskové figuríny a informačný panel s dotykovou obrazovkou. Úpravou prešlo aj priľahlé podbránie, kde sa vytvoril priestor pre vystavenie historického koča zo zbierok múzea. Vďaka projektu sa realizovala i prezentácia výstavy Jánošík – karpatský zbojník v partnerskom Mestskom múzeu v Živci a stretnutia mikulášskych a živieckych múzejníkov,“ uviedla odborná pracovníčka MJK Ružena Antolová, autorka projektu.
      Ďalšie možnosti grantových príspevkov vo výške takmer 3-tisíc eur od Ministerstva kultúry SR využilo múzeum na zreštaurovanie vzácnych obradných textílií z liptovskomikulášskej synagógy a z grantu od Oblastnej organizácii cestovného ruchu realizovali svoj výstavný program počas celého roka.

  Výstavná a publikačná činnosť
     Pre svojich návštevníkov múzeum pripravilo deväť výstav vo vlastných priestoroch  a štyri reprízy autorských výstav zapožičali do iných miest na Slovensku i v Poľsku. V roku 2013 najviac zarezonovali výstavy k stému výročiu narodenia významného slovenského fotografa a prvého riaditeľa MJK Martina Martinčeka a výstava Z tichých i búrnych chvíľ, ktorá vznikla pri príležitosti 125. výročia narodenia vrbického rodáka, evanjelického farára, spisovateľa a politika Martina Rázusa.
     Neodmysliteľnou súčasťou práce múzejníkov sú sprievodné podujatia k výstavám, prezentácie, odborné prednášky, tvorivé dielne a ďalšie formy kultúrnej a vzdelávacej činnosti. Týmito aktivitami múzeum zaplnilo svoje priestory viac ako štyridsaťkrát. „Najväčšiu návštevnosť sme zaznamenali na tradičnej májovej Noci v múzeu. Čoraz väčšej obľube sa teší podujatie Oživená história a vojensko-historické prezentácie v spolupráci s klubmi vojenskej histórie,“ priblížil Z. Blažek.
     Z dielne odborných pracovníkov vzišlo vlani päť edičných titulov, medzi nimi publikácia Jánošík – od skutočnosti k legende v slovenčine a poľštine, ktorá vzišla z projektu venovanému legendárnemu zbojníkovi, katalóg Martin Rázus – Z tichých i búrnych chvíľ či každoročne vydávané Múzejné starinky. Múzeum sa autorsky i finančne podieľalo i na vydaní publikácie Z dejín obce Palúdzka.
     Výskumnou prácou mikulášski historici rozšírili poznatky o obci Palúdzka, o auguste 1968 v Liptovskom Mikuláši, spracovali i osudy ďalšej z liptovskomikulášskych židovských rodín – rodiny Steinerovcov, či tému výletných tradícií a zvyklostí Mikulášanov v medzivojnovom období. 
   
   Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť