Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Janko Alexy vedel, že L. Mikuláš má potenciál zaujať turistov

  14.02.2014
      Spomienkovým podujatím si Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripomenulo 120 rokov od narodenia mikulášskeho rodáka akademického maliara a spisovateľa Janka Alexyho. Najdôležitejšie medzníky jeho života a tvorby si verejnosť vypočula počas prednášky v stredu 12. februára.
      Janko Alexy bol všestranný umelec a organizátor, ktorý sa celý život zaujímal o dianie v Liptovskom Mikuláši a svojim spôsobom ho posúval dopredu. Práve z tohto uhla pohľadu pripravila historička z Múzea Janka Kráľa Iveta Blažeková prezentáciu Janko Alexy a jeho aktivity pri záchrane a využití kultúrnych pamiatok v Liptovskom Mikuláši. „Chcela som, aby fotografie, kresby a korešpondencia z našich zbierok a úryvky z biografických diel ilustrovali tridsaťročné úsilie Janka Alexyho o obnovu a využitie mikulášskych historických budov. Je zaujímavé, že Alexy už vtedy videl rekonštrukciu a revitalizáciu pamiatok v súvislosti s turistickým ruchom. Vedel, že Liptovský Mikuláš má potenciál zaujať turistov, preto rozmýšľal ako návštevníkov mesta zdržať čo najdlhšie,“ povedala Iveta Blažeková.
     Alexy napísal stovky korešpondenčných lístkov i obsiahlejších listov (ilustrovaných kresbami a návrhmi) činovníkom mesta, okresu, umelcom, organizátorom cestového ruchu. „Jemu vďačíme za to, že v júni 1948 bola v centre meste postavená socha šľachtica Pongráca, neskôr aj básnika Kráľa, knihára Belopotockého, evanjelických kňazov Tranovského a Hodžu či ľudového hrdinu Jánošíka,“ uviedla historička. Inicioval osadenie farebných vitrážových okien do kostola sv. Mikuláša podľa návrhov popredných slovenských umelcov, záchranu Pongrácovskej kúrie, opravu prvého stoličného domu. Janko Alexy stál pred šesťdesiatimi rokmi aj pri vzniku Múzea Janka Kráľa a Galérie Petra Michala Bohúňa.
       Podujatie bolo súčasťou projektu Liptovský Mikuláš - Mesto umenia, ktorý v tomto roku priblíži všetky formy umenia  a predstaví známych i neznámych umelcov.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Janko Alexy vedel, že L. Mikuláš má potenciál zaujať turistov

  14.02.2014
      Spomienkovým podujatím si Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripomenulo 120 rokov od narodenia mikulášskeho rodáka akademického maliara a spisovateľa Janka Alexyho. Najdôležitejšie medzníky jeho života a tvorby si verejnosť vypočula počas prednášky v stredu 12. februára.
      Janko Alexy bol všestranný umelec a organizátor, ktorý sa celý život zaujímal o dianie v Liptovskom Mikuláši a svojim spôsobom ho posúval dopredu. Práve z tohto uhla pohľadu pripravila historička z Múzea Janka Kráľa Iveta Blažeková prezentáciu Janko Alexy a jeho aktivity pri záchrane a využití kultúrnych pamiatok v Liptovskom Mikuláši. „Chcela som, aby fotografie, kresby a korešpondencia z našich zbierok a úryvky z biografických diel ilustrovali tridsaťročné úsilie Janka Alexyho o obnovu a využitie mikulášskych historických budov. Je zaujímavé, že Alexy už vtedy videl rekonštrukciu a revitalizáciu pamiatok v súvislosti s turistickým ruchom. Vedel, že Liptovský Mikuláš má potenciál zaujať turistov, preto rozmýšľal ako návštevníkov mesta zdržať čo najdlhšie,“ povedala Iveta Blažeková.
     Alexy napísal stovky korešpondenčných lístkov i obsiahlejších listov (ilustrovaných kresbami a návrhmi) činovníkom mesta, okresu, umelcom, organizátorom cestového ruchu. „Jemu vďačíme za to, že v júni 1948 bola v centre meste postavená socha šľachtica Pongráca, neskôr aj básnika Kráľa, knihára Belopotockého, evanjelických kňazov Tranovského a Hodžu či ľudového hrdinu Jánošíka,“ uviedla historička. Inicioval osadenie farebných vitrážových okien do kostola sv. Mikuláša podľa návrhov popredných slovenských umelcov, záchranu Pongrácovskej kúrie, opravu prvého stoličného domu. Janko Alexy stál pred šesťdesiatimi rokmi aj pri vzniku Múzea Janka Kráľa a Galérie Petra Michala Bohúňa.
       Podujatie bolo súčasťou projektu Liptovský Mikuláš - Mesto umenia, ktorý v tomto roku priblíži všetky formy umenia  a predstaví známych i neznámych umelcov.

  Krok späť naspäť