Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Múzeum Janka Kráľa malo minulý rok plné ruky práce

  15.03.2013
     Múzeum Janka Kráľa (MJK) v Liptovskom Mikuláši sa pri obzretí na rok 2012 môže pochváliť hneď niekoľkými úspechmi. V bilancii minuloročných aktivít boli úspešní nielen pri získavaní grantov, ale aj pri plnení dlhoročných plánov. Viac ako 18-tisícová návštevnosť hovorí sama za seba.
    Po rokoch snaženia sa múzeu podarilo v minulom roku vybudovať konzervátorskú dielňu. „So zbierkovým fondom, obsahujúcim takmer 37-tisíc zbierkových predmetov, tak máme prvýkrát od svojho vzniku kvalifikovaného pracovníka na systematickú starostlivosť o spravované zbierky,“ hovorí zástupkyňa riaditeľa múzea Zuzana Nemcová.
     V múzeu zrekonštruovali výstavnú sieň v priestoroch prvého stoličného domu, ktorý je vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. „Išlo o najväčšie sanačné práce za posledné roky čo do rozsahu prác i finančnej náročnosti. Múzeum získalo financie na ich realizáciu z grantového programu Ministerstva kultúry. Metódou elektroosmózy sme vyriešili dlhodobý problém so vzlínajúcou vlhkosťou,“ upresňuje Zuzana Nemcová.
     Obnovou prešiel aj Rodný dom súrodencov Rázusovcov, ktorého fasádu poškodili zemská vlhkosť a poveternostné vplyvy. V rámci sanačných prác fasáde domu vrátili jej pôvodnú farebnosť na základe konzultácií s pamätníkmi a potomkami Martina Rázusa.
     Úspech zaznamenalo múzeum aj pri žiadosti o grant v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 2007-2013, na obnovu Mikulášskej mučiarne a na aktivity spojené s 300. výročím súdu a popravy Juraja Jánošíka v Liptovskom Mikuláši. „Tento mikroprojekt počíta aj s vydaním dvojjazyčnej odbornej publikácie Jánošík – od skutočnosti k legende. Tieto aktivity sú a budú realizované tento rok,“ hovorí jánošíkologička z MJK Ružena Antolová.
     Medzi najväčšie a najnavštevovanejšie podujatia uplynulého roka patril Týždeň Janka Kráľa, zorganizovaný v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia. Múzeum tiež nadviazalo spoluprácu s Klubom vojenskej histórie Ostrô, čoho výsledkom boli dve úspešné podujatia: februárový cyklus Oživená história a štvorhodinová  prezentácia historickej vojenskej techniky, výzbroje a výstroje pred múzeom pri príležitosti 67. výročia víťazstva nad fašizmom.
     Najväčší výskumný a výstavný projekt roku 2012 bol venovaný nedožitej storočnici mikulášskeho rodáka MUDr. Pavla Straussa. Jeho výsledkom bola nielen výstava, ale aj publikácia Pavol Strauss – človek pre nikoho, človek pre všetkých. Vo výstavných priestoroch múzea si mohli návštevníci v priebehu roka prezrieť ďalších deväť výstav.
     V roku 2012 Múzeum Janka Kráľa nadobudlo 235 nových zbierkových predmetov. „Medzi najvzácnejšie patril súbor dokumentov a fotografií z rodiny Rázusovcov, ktorý doplnil roky systematicky budovanú rázusovskú zbierku. Časť z nej bude prezentovaná na jeseň tohto roka, keď si naše múzeum výstavou Z tichých i búrnych chvíľ pripomenie 125. výročie narodenia Martina Rázusa,“ približuje zástupkyňa riaditeľa Z. Nemcová.

  Foto: Múzeum Janka Kráľa

  Slávka Kellová
  Útvar komunikácie a marketingu MsÚ


   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Múzeum Janka Kráľa malo minulý rok plné ruky práce

  15.03.2013
     Múzeum Janka Kráľa (MJK) v Liptovskom Mikuláši sa pri obzretí na rok 2012 môže pochváliť hneď niekoľkými úspechmi. V bilancii minuloročných aktivít boli úspešní nielen pri získavaní grantov, ale aj pri plnení dlhoročných plánov. Viac ako 18-tisícová návštevnosť hovorí sama za seba.
    Po rokoch snaženia sa múzeu podarilo v minulom roku vybudovať konzervátorskú dielňu. „So zbierkovým fondom, obsahujúcim takmer 37-tisíc zbierkových predmetov, tak máme prvýkrát od svojho vzniku kvalifikovaného pracovníka na systematickú starostlivosť o spravované zbierky,“ hovorí zástupkyňa riaditeľa múzea Zuzana Nemcová.
     V múzeu zrekonštruovali výstavnú sieň v priestoroch prvého stoličného domu, ktorý je vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. „Išlo o najväčšie sanačné práce za posledné roky čo do rozsahu prác i finančnej náročnosti. Múzeum získalo financie na ich realizáciu z grantového programu Ministerstva kultúry. Metódou elektroosmózy sme vyriešili dlhodobý problém so vzlínajúcou vlhkosťou,“ upresňuje Zuzana Nemcová.
     Obnovou prešiel aj Rodný dom súrodencov Rázusovcov, ktorého fasádu poškodili zemská vlhkosť a poveternostné vplyvy. V rámci sanačných prác fasáde domu vrátili jej pôvodnú farebnosť na základe konzultácií s pamätníkmi a potomkami Martina Rázusa.
     Úspech zaznamenalo múzeum aj pri žiadosti o grant v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 2007-2013, na obnovu Mikulášskej mučiarne a na aktivity spojené s 300. výročím súdu a popravy Juraja Jánošíka v Liptovskom Mikuláši. „Tento mikroprojekt počíta aj s vydaním dvojjazyčnej odbornej publikácie Jánošík – od skutočnosti k legende. Tieto aktivity sú a budú realizované tento rok,“ hovorí jánošíkologička z MJK Ružena Antolová.
     Medzi najväčšie a najnavštevovanejšie podujatia uplynulého roka patril Týždeň Janka Kráľa, zorganizovaný v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia. Múzeum tiež nadviazalo spoluprácu s Klubom vojenskej histórie Ostrô, čoho výsledkom boli dve úspešné podujatia: februárový cyklus Oživená história a štvorhodinová  prezentácia historickej vojenskej techniky, výzbroje a výstroje pred múzeom pri príležitosti 67. výročia víťazstva nad fašizmom.
     Najväčší výskumný a výstavný projekt roku 2012 bol venovaný nedožitej storočnici mikulášskeho rodáka MUDr. Pavla Straussa. Jeho výsledkom bola nielen výstava, ale aj publikácia Pavol Strauss – človek pre nikoho, človek pre všetkých. Vo výstavných priestoroch múzea si mohli návštevníci v priebehu roka prezrieť ďalších deväť výstav.
     V roku 2012 Múzeum Janka Kráľa nadobudlo 235 nových zbierkových predmetov. „Medzi najvzácnejšie patril súbor dokumentov a fotografií z rodiny Rázusovcov, ktorý doplnil roky systematicky budovanú rázusovskú zbierku. Časť z nej bude prezentovaná na jeseň tohto roka, keď si naše múzeum výstavou Z tichých i búrnych chvíľ pripomenie 125. výročie narodenia Martina Rázusa,“ približuje zástupkyňa riaditeľa Z. Nemcová.

  Foto: Múzeum Janka Kráľa

  Slávka Kellová
  Útvar komunikácie a marketingu MsÚ


   

  Krok späť naspäť