Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Verejná vyhláška

18.09.2012
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavebníka: Spoločenstvo vlastníkov bytov Štefánikova 1468, Liptovský Mikuláš na stavbu "Obnova bytového domu T-02B 27 b.j. na pozemku parc. č. KN-C 377/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš
.PDF príloha

Krok späť naspäť

Oznamy

Typ správy:

Verejná vyhláška

18.09.2012
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavebníka: Spoločenstvo vlastníkov bytov Štefánikova 1468, Liptovský Mikuláš na stavbu "Obnova bytového domu T-02B 27 b.j. na pozemku parc. č. KN-C 377/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš
.PDF príloha

Krok späť naspäť