Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznamy

Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Úspešná prezentácia mesta, regiónu a Slovenska

20.09.2011

   Mesto Liptovský Mikuláš a región Liptov boli vybraté spomedzi troch kandidátov na usporiadanie v poradí druhého európskeho stretnutia Nature & Sports Euro’Meet 2013. Rozhodol o tom Európsky hodnotiaci výbor po prezentácii, ktorá sa konala 5. a 6. septembra v Bruseli. Ďalšími kandidátmi boli regióny Bas-Rhin (Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko) a Pau-Pyrénées (Francúzsko, Španielsko). Oficiálne rozhodnutie Ministerstva športu Francúzskej republiky dostal Alexander Slafkovský, primátor mesta Liptovský Mikuláš, v piatok 16. septembra 2011.
   Ide o ojedinelý projekt prezentácie športov v prírode (outdoor sports) a voľno-časových aktivít. Jeho úvodný ročník sa uskutoční 5. až 8. októbra v Annecy (Francúzsko), partnerskom meste L. Mikuláša. Očakávajú tam tisíc účastníkov prvého európskeho stretnutia odborníkov a záujemcov o danú problematiku. Podujatie pozostáva z dvoch častí – konferencie a výstavy.
   „Podujatie považujeme za ideálnu príležitosť na prezentáciu možností športovania v prírode a rozvoja cestovného ruchu v našom meste, regióne Liptov a na celom Slovensku. Je to úspech nielen projektového tímu, ktorý v krátkom čase pripravil kvalitnú dokumentáciu našej kandidatúry a skvelú prezentáciu, ale aj našich partnerov, pretože bez ich podpory by sme neboli úspešní,“ uviedol Alexander Slafkovský.
   „Súčasťou podujatia bude prezentácia kultúry, prírody a turistických atrakcií regiónu Liptov, Nízkych a Vysokých Tatier. Okrem odbornej problematiky samostatnou témou bude aj ochrana prírody a prípustné aktivity v rámci zonácie národných parkov,“ uviedol projektový manažér Miroslav Parobek.
   Pomyselnú štafetu na usporiadanie európskeho stretnutia Nature & Sports Euro’Meet 2013 prevezme Alexander Slafkovský, primátor mesta Liptovský Mikuláš, počas prvého ročníka podujatia v Annecy. Na stretnutí bude mať región Liptov svoj prezentačný stánok, ktorý pripravia v spolupráci so SACR.

   Partnermi podujatia Nature & Sports Euro’Meet 2013, ktoré sa od dva roky v jeseni uskutoční pod Tatrami sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), Žilinský samosprávny kraj (VÚC – ŽSK), Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC),  Klaster Liptov – združenie CR, Euroregión TATRY, Outdoor Institute – vzdelávacia organizácia, outdoorové a voľno-časové agentúry z regiónu.
   Hlavným garantom ubytovania, stravovania a kongresových služieb je spoločnosť Tatry Mountain Resorts, a. s. (TMR). Centrom diania bude mestská multifunkčná hala Liptov Aréna a Kongresové centrum Tatralandia. Na predstavenie jednotlivých športových aktivít v rámci pracovných seminárov využijú aj ďalšie strediská – Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka, Liptovská Mara, Jasná - Nízke Tatry. 


Krok späť naspäť

Oznamy

Typ správy:

Úspešná prezentácia mesta, regiónu a Slovenska

20.09.2011

   Mesto Liptovský Mikuláš a región Liptov boli vybraté spomedzi troch kandidátov na usporiadanie v poradí druhého európskeho stretnutia Nature & Sports Euro’Meet 2013. Rozhodol o tom Európsky hodnotiaci výbor po prezentácii, ktorá sa konala 5. a 6. septembra v Bruseli. Ďalšími kandidátmi boli regióny Bas-Rhin (Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko) a Pau-Pyrénées (Francúzsko, Španielsko). Oficiálne rozhodnutie Ministerstva športu Francúzskej republiky dostal Alexander Slafkovský, primátor mesta Liptovský Mikuláš, v piatok 16. septembra 2011.
   Ide o ojedinelý projekt prezentácie športov v prírode (outdoor sports) a voľno-časových aktivít. Jeho úvodný ročník sa uskutoční 5. až 8. októbra v Annecy (Francúzsko), partnerskom meste L. Mikuláša. Očakávajú tam tisíc účastníkov prvého európskeho stretnutia odborníkov a záujemcov o danú problematiku. Podujatie pozostáva z dvoch častí – konferencie a výstavy.
   „Podujatie považujeme za ideálnu príležitosť na prezentáciu možností športovania v prírode a rozvoja cestovného ruchu v našom meste, regióne Liptov a na celom Slovensku. Je to úspech nielen projektového tímu, ktorý v krátkom čase pripravil kvalitnú dokumentáciu našej kandidatúry a skvelú prezentáciu, ale aj našich partnerov, pretože bez ich podpory by sme neboli úspešní,“ uviedol Alexander Slafkovský.
   „Súčasťou podujatia bude prezentácia kultúry, prírody a turistických atrakcií regiónu Liptov, Nízkych a Vysokých Tatier. Okrem odbornej problematiky samostatnou témou bude aj ochrana prírody a prípustné aktivity v rámci zonácie národných parkov,“ uviedol projektový manažér Miroslav Parobek.
   Pomyselnú štafetu na usporiadanie európskeho stretnutia Nature & Sports Euro’Meet 2013 prevezme Alexander Slafkovský, primátor mesta Liptovský Mikuláš, počas prvého ročníka podujatia v Annecy. Na stretnutí bude mať región Liptov svoj prezentačný stánok, ktorý pripravia v spolupráci so SACR.

   Partnermi podujatia Nature & Sports Euro’Meet 2013, ktoré sa od dva roky v jeseni uskutoční pod Tatrami sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), Žilinský samosprávny kraj (VÚC – ŽSK), Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC),  Klaster Liptov – združenie CR, Euroregión TATRY, Outdoor Institute – vzdelávacia organizácia, outdoorové a voľno-časové agentúry z regiónu.
   Hlavným garantom ubytovania, stravovania a kongresových služieb je spoločnosť Tatry Mountain Resorts, a. s. (TMR). Centrom diania bude mestská multifunkčná hala Liptov Aréna a Kongresové centrum Tatralandia. Na predstavenie jednotlivých športových aktivít v rámci pracovných seminárov využijú aj ďalšie strediská – Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka, Liptovská Mara, Jasná - Nízke Tatry. 


Krok späť naspäť