Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Služby občanom podľa oddelení MsÚ
Vyberte si oddelenie:

Kancelária vedenia mesta

Kancelária, vedúca kancelárie: Chromeková Dana, Ing.
- - -

Služby a tlačivá
1.Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta
Popis:Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
Žiadosť má obsahovať:
-- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
Podanie žiadosti:
-- osobne na sekretariáte primátora
-- telefonicky
-- e-mailom.
2.Správy, informácie pre média a verejnosť
Popis:Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.
3.UCHO - Otázky, postrehy, názory od občanov
Popis:Na Vaše otázky, prípadne návrhy, či názory odpovedajú podľa témy príslušní pracovníci mestského úradu, mestských podnikov a aj iných organizácií, ktoré na Váš podnet oslovia pracovníci úradu. Rubrika UCHO neslúži ako diskusné fórum medzi občanmi.
Na písomné otázky odovzdané do skrinky UCHA vo vestibule MsÚ zabezpečujeme odpovede, ktoré sú uverejňované v mesačníku MIKULÁŠ.
Príjem otázok, podnetov:
-- prostredníctvom formulára na webovej stránke mesta
Odpovede:
-- sú umiestňované na webovej stránke v časti UCHO
Lehota na odpoveď:
-- v pracovné dni odpovedať do 24 hodín, na víkendové v pondelok do 17.00 h (lehota môže byť iná, ak si odpoveď vyžaduje oslovenie inej inštitúcie, resp. organizácie)


Služby občanom podľa oddelení MsÚVyberte si oddelenie:

Kancelária vedenia mesta

Kancelária, vedúca kancelárie: Chromeková Dana, Ing.
- - -

Služby a tlačivá
1.Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta
Popis:Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
Žiadosť má obsahovať:
-- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
Podanie žiadosti:
-- osobne na sekretariáte primátora
-- telefonicky
-- e-mailom.
2.Správy, informácie pre média a verejnosť
Popis:Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.
3.UCHO - Otázky, postrehy, názory od občanov
Popis:Na Vaše otázky, prípadne návrhy, či názory odpovedajú podľa témy príslušní pracovníci mestského úradu, mestských podnikov a aj iných organizácií, ktoré na Váš podnet oslovia pracovníci úradu. Rubrika UCHO neslúži ako diskusné fórum medzi občanmi.
Na písomné otázky odovzdané do skrinky UCHA vo vestibule MsÚ zabezpečujeme odpovede, ktoré sú uverejňované v mesačníku MIKULÁŠ.
Príjem otázok, podnetov:
-- prostredníctvom formulára na webovej stránke mesta
Odpovede:
-- sú umiestňované na webovej stránke v časti UCHO
Lehota na odpoveď:
-- v pracovné dni odpovedať do 24 hodín, na víkendové v pondelok do 17.00 h (lehota môže byť iná, ak si odpoveď vyžaduje oslovenie inej inštitúcie, resp. organizácie)