Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

BývanieŠtátny fond rozvoja bývania

Podmienky pre poskytovanie žiadostí zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky  Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. v znení zákona č. 276/2015 Z.z.   a zákona č.244/2017 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.Vyberte zo zoznamu:

Popis:

Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o pridelenie bytu, ktorá musí obsahovať súhlas občana k použitiu v žiadosti uvedených osobných údajov
-- tlačivo
-- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
-- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

Prílohy
Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .RTF príloha


Zamestnanci
1.Hromádková Valéria , Mgr.
kancelária:
27
klapka:
321
email:
valeria.hromadkova@mikulas.sk
2.Majerová Antónia , Mgr.
kancelária:
27
klapka:
321
email:
antonia.majerova@mikulas.sk
3.Ošková Oľga , Mgr.
kancelária:
26
klapka:
323
email:
olga.oskova@mikulas.sk

Bývanie


Štátny fond rozvoja bývania

Podmienky pre poskytovanie žiadostí zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky  Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. v znení zákona č. 276/2015 Z.z.   a zákona č.244/2017 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.Vyberte zo zoznamu:

Popis:

Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o pridelenie bytu, ktorá musí obsahovať súhlas občana k použitiu v žiadosti uvedených osobných údajov
-- tlačivo
-- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
-- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

Prílohy
Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .RTF príloha


Zamestnanci
1.Hromádková Valéria , Mgr.
kancelária:
27
klapka:
321
email:
valeria.hromadkova@mikulas.sk
2.Majerová Antónia , Mgr.
kancelária:
27
klapka:
321
email:
antonia.majerova@mikulas.sk
3.Ošková Oľga , Mgr.
kancelária:
26
klapka:
323
email:
olga.oskova@mikulas.sk