Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Klaster LIPTOV - Liptov treba zažiť
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Múzeum L. Mattyasovszkého

  Múzeum L. Mattyasovszkého sa nachádza v bývalom františkánskom komplexe v Okoličnom a je zároveň širšou súčasťou Gotického kostola sv. Petra z Alkantary.
  Novoobjaveným gotickým portálom na južnej strane trojlodia kostola vstúpite do pôvodnej krížovej chodby kláštora, kde sa samotná expozícia nachádza. Gotický portál zároveň prezentuje prvotné farebné omietky kostola ako aj kamenárskej značky samotných kamenárov. Expozícia je rozčlenená do štyroch tématických častí.
   
  1. časť  je venovaná gotickému oltáru od Majstra  z Okoličného. Návštevník má možnosť vidieť gotické plastiky od Majstra Pavla z Levoče ako aj fragment gotického oltárneho krídla s názvom Zvestovanie.
  2. časť prezentuje barokové liturgické predmety
  3. časť je venovaná osobnosti nitrianskeho biskupa Ladislava Mattyasovszkého s jeho obrazom, postave Viktora Myškovského a jeho dielu o Okoličnom.
  4. časť prináša zaujímavosti ako je historický krov a podobne.


  Múzeum L. Mattyasovszkého, interiér Múzeum L. Mattyasovszkého, interiér Expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa, interiér
  Share |

  Múzeum L. Mattyasovszkého

  Múzeum L. Mattyasovszkého sa nachádza v bývalom františkánskom komplexe v Okoličnom a je zároveň širšou súčasťou Gotického kostola sv. Petra z Alkantary.
  Novoobjaveným gotickým portálom na južnej strane trojlodia kostola vstúpite do pôvodnej krížovej chodby kláštora, kde sa samotná expozícia nachádza. Gotický portál zároveň prezentuje prvotné farebné omietky kostola ako aj kamenárskej značky samotných kamenárov. Expozícia je rozčlenená do štyroch tématických častí.
   
  1. časť  je venovaná gotickému oltáru od Majstra  z Okoličného. Návštevník má možnosť vidieť gotické plastiky od Majstra Pavla z Levoče ako aj fragment gotického oltárneho krídla s názvom Zvestovanie.
  2. časť prezentuje barokové liturgické predmety
  3. časť je venovaná osobnosti nitrianskeho biskupa Ladislava Mattyasovszkého s jeho obrazom, postave Viktora Myškovského a jeho dielu o Okoličnom.
  4. časť prináša zaujímavosti ako je historický krov a podobne.


  Múzeum L. Mattyasovszkého, interiér Múzeum L. Mattyasovszkého, interiér Expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa, interiér