Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

UzneseniaRočník:
Stav:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
20/2018 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

Horizontálny predel obsahu
19/2018 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
18/2018 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
17/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Horizontálny predel obsahu
16/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš" v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020

Horizontálny predel obsahu
15/201 Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na r. 2015 – 2022 s výhľadom do r. 2030

Horizontálny predel obsahu
14/2018 Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017

Horizontálny predel obsahu
13/2018 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za r. 2017

Horizontálny predel obsahu
12/2018 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Lipt. Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019

Horizontálny predel obsahu
11/2018 Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664,Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

Horizontálny predel obsahu
10/2018 Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

Horizontálny predel obsahu
9/2018 Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1986, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

Horizontálny predel obsahu
8/2018 Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1986, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018

Horizontálny predel obsahu
7/2018 Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

Horizontálny predel obsahu
6/2018 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
5/2018 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM“

Horizontálny predel obsahu
4/2018 Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2018–2022

Horizontálny predel obsahu
3/2018 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
2/2018 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

Horizontálny predel obsahu
1/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu

Uznesenia


Ročník:
Stav:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
20/2018 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

Horizontálny predel obsahu
19/2018 Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské športové zariadenia s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
18/2018 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
17/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Horizontálny predel obsahu
16/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš" v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020

Horizontálny predel obsahu
15/201 Návrh akčného plánu na roky 2018 – 2020 Programu hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na r. 2015 – 2022 s výhľadom do r. 2030

Horizontálny predel obsahu
14/2018 Správa o činnosti mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017

Horizontálny predel obsahu
13/2018 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za r. 2017

Horizontálny predel obsahu
12/2018 Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Lipt. Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý je jej súčasťou, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2019

Horizontálny predel obsahu
11/2018 Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664,Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

Horizontálny predel obsahu
10/2018 Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

Horizontálny predel obsahu
9/2018 Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1986, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

Horizontálny predel obsahu
8/2018 Návrh na vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábrežie 4. apríla 1986, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR od 31. 8. 2018

Horizontálny predel obsahu
7/2018 Návrh na zaradenie Školského klubu detí, P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš ako elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

Horizontálny predel obsahu
6/2018 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
5/2018 Personálne otázky: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta LM“

Horizontálny predel obsahu
4/2018 Personálne otázky: Voľba prísediacich Okresného súdu Liptovský Mikuláš na obdobie rokov 2018–2022

Horizontálny predel obsahu
3/2018 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta s majetkovými právami mesta

Horizontálny predel obsahu
2/2018 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

Horizontálny predel obsahu
1/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „SALUTE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

Horizontálny predel obsahu