Liptovský Mikuláš
  • Polsky
  • English
  • Slovensky
  • Liptovský Mikuláš - erb mesta
    Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

    Líniová stavba „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m postavená v časti na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová