Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Grantová výzva pre rok 2019

  Grantová výzva

  Žiadosť o dotáciu

  Správa o realizácii GV pre rok 2019

  Ekonomické vyúčtovanie GV pre rok 2019  Zoznamu schválených finančných dotácií pre oblasť kultúry a športu z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019


  Zoznam schválených finančných dotácií pre sociálnu a humanitárnu oblasť z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019