Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  2019  Zoznam schválených projektov na rok 2019


  Návrh projektu na realizáciu


  Výzva na prekladanie projektov


  1. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Zelená oáza pri vode – rekonštrukcia záhonov (breh Smrečianky)
  Suma v eurách:  2 080,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  2. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Zelený Mikuláš (výsadba cca 90 ks vzrastlých stromov vo vnútrobloku ulíc Dubová – Obslužná)
  Suma v eurách:  3 460,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  3. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Učebňa v prírode pre ZŠ Janka Kráľa (investičný projekt) altánok so stolom a sedením
  Suma v eurách:  2 600,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  4. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Podbrezinský discgolf (investičný projekt) – v Zelenej oáze pri vode
  Suma v eurách:  2 950,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  5. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Parčík na rohu – záhon a terénne úpravy (ul. Kemi)
  Suma v eurách:  1 315,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  6. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Minifutbal pre drobcov (investičný projekt) – U-čko Podbreziny (ul. Kemi, Jefremovská, Lounská)
  Suma v eurách:  1 500,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  7. Mgr. Andrea Vyoralová

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Slovenské tradičné remeslá v dreve – súbor drevených plastík s umiestnením na námestí v m.č. Iľanovo
  Suma v eurách:  3 750,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  8. Mgr. Paula Stanková

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Konferencia „Separáčik“ – ekolog. konferencia (odpad.hospod.) konaná dňa 10.04.2019
  Suma v eurách:  1 700,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  9. ZŠ s MŠ, Demänovská 408/4A, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Revitalizácia školského areálu ZŠ s MŚ Demänovská ul., Lipt. Mikuláš
  Suma v eurách:  3 700,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  10. MŠ Žirafka, Nábr.4.apríla 1986, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Cyklostojany a vonkajšie koše na odpad pri MŠ
  Suma v eurách:  500,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  11. Rastislav Rozbořil, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Zrevitalizovanie a úprava zelenej plochy s vytvorením náučného chodníka v L. Ondrašovej
  Suma v eurách:  2 450,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  12. Marta Jančušová, Demänová

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Detské ihrisko „Demänáčik“ v Demänovej – rekonštruk. a obnova detského ihriska
  Suma v eurách:  3 750,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  13. Marta Jančušová, Demänová

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Detské ihrisko „Kulturáčik“ v Bodiciach – rekonštrukcia a obnova
  Suma v eurách:  3 750,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  14. Stanislava Smiešková, KTK LM

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Zvýšenie atraktivity areálu vodného slalomu ako workoutovej zóny – osadenie lavičiek
  Suma v eurách:  3 000,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  15. Klub seniorov Palúdzka

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Dobové odevy - kroje
  Suma v eurách:  800,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  16. Peter Krajčí, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Cvičebné stroje pre vonkajšie posilňovne – Ul. Alexyho
  Suma v eurách:  3 370,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  17. Michal Paška, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Vybudovanie detského ihriska Jefremovská ul., LM
  Suma v eurách:  3 000,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  18. Michal Paška, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Vonkajšie fitko 2 (Podbreziny) – rozšírenie vybavenia
  Suma v eurách:  1 500,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  19. Ing. Zuzana Bahnová

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Drevený altánok s lavičkami pri skateparku
  Suma v eurách:  3 750,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  20. Spoločenstvo vlastníkov bytov B5, L.M., Brezová 487

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Vnútroblok – priestor pre všetkých – detské ihrisko a oddychový priestor pre seniorov
  Suma v eurách:  3 550,00 eur

  Horizontálny predel obsahu

  2019


  Zoznam schválených projektov na rok 2019


  Návrh projektu na realizáciu


  Výzva na prekladanie projektov


  1. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Zelená oáza pri vode – rekonštrukcia záhonov (breh Smrečianky)
  Suma v eurách:  2 080,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  2. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Zelený Mikuláš (výsadba cca 90 ks vzrastlých stromov vo vnútrobloku ulíc Dubová – Obslužná)
  Suma v eurách:  3 460,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  3. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Učebňa v prírode pre ZŠ Janka Kráľa (investičný projekt) altánok so stolom a sedením
  Suma v eurách:  2 600,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  4. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Podbrezinský discgolf (investičný projekt) – v Zelenej oáze pri vode
  Suma v eurách:  2 950,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  5. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Parčík na rohu – záhon a terénne úpravy (ul. Kemi)
  Suma v eurách:  1 315,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  6. OZ TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Minifutbal pre drobcov (investičný projekt) – U-čko Podbreziny (ul. Kemi, Jefremovská, Lounská)
  Suma v eurách:  1 500,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  7. Mgr. Andrea Vyoralová

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Slovenské tradičné remeslá v dreve – súbor drevených plastík s umiestnením na námestí v m.č. Iľanovo
  Suma v eurách:  3 750,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  8. Mgr. Paula Stanková

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Konferencia „Separáčik“ – ekolog. konferencia (odpad.hospod.) konaná dňa 10.04.2019
  Suma v eurách:  1 700,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  9. ZŠ s MŠ, Demänovská 408/4A, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Revitalizácia školského areálu ZŠ s MŚ Demänovská ul., Lipt. Mikuláš
  Suma v eurách:  3 700,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  10. MŠ Žirafka, Nábr.4.apríla 1986, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Cyklostojany a vonkajšie koše na odpad pri MŠ
  Suma v eurách:  500,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  11. Rastislav Rozbořil, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Zrevitalizovanie a úprava zelenej plochy s vytvorením náučného chodníka v L. Ondrašovej
  Suma v eurách:  2 450,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  12. Marta Jančušová, Demänová

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Detské ihrisko „Demänáčik“ v Demänovej – rekonštruk. a obnova detského ihriska
  Suma v eurách:  3 750,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  13. Marta Jančušová, Demänová

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Detské ihrisko „Kulturáčik“ v Bodiciach – rekonštrukcia a obnova
  Suma v eurách:  3 750,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  14. Stanislava Smiešková, KTK LM

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Zvýšenie atraktivity areálu vodného slalomu ako workoutovej zóny – osadenie lavičiek
  Suma v eurách:  3 000,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  15. Klub seniorov Palúdzka

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Dobové odevy - kroje
  Suma v eurách:  800,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  16. Peter Krajčí, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Cvičebné stroje pre vonkajšie posilňovne – Ul. Alexyho
  Suma v eurách:  3 370,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  17. Michal Paška, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Vybudovanie detského ihriska Jefremovská ul., LM
  Suma v eurách:  3 000,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  18. Michal Paška, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Vonkajšie fitko 2 (Podbreziny) – rozšírenie vybavenia
  Suma v eurách:  1 500,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  19. Ing. Zuzana Bahnová

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Drevený altánok s lavičkami pri skateparku
  Suma v eurách:  3 750,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  20. Spoločenstvo vlastníkov bytov B5, L.M., Brezová 487

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Vnútroblok – priestor pre všetkých – detské ihrisko a oddychový priestor pre seniorov
  Suma v eurách:  3 550,00 eur

  Horizontálny predel obsahu