Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Voľby do Európskeho parlamentu

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu  25. mája 2019. V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
  Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré začína plynúť dňom začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách. 

  Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií
   
  Mailová adresa: volbyEP2019@mikulas.sk
  určená pre  
  1.            delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií,
  2.            zaslanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu,
  3.            iné otázky voličov súvisiace s vykonaním volieb.


  Zoznam kandidátov na poslancov EP, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo ktorých kandidatúru odvolala politická strana


  Legislatíva


  Informácia pre voliča


  Hlasovací preukaz


  Žiadosť o zapísanie občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov


  Volebné okrsky a volebné miestnosti


  Okrskové volebné komisie


  Voľby do Európskeho parlamentu

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu  25. mája 2019. V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
  Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré začína plynúť dňom začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách. 

  Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií
   
  Mailová adresa: volbyEP2019@mikulas.sk
  určená pre  
  1.            delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií,
  2.            zaslanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu,
  3.            iné otázky voličov súvisiace s vykonaním volieb.

  Zoznam kandidátov na poslancov EP, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo ktorých kandidatúru odvolala politická strana


  Legislatíva


  Informácia pre voliča


  Hlasovací preukaz


  Žiadosť o zapísanie občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov


  Volebné okrsky a volebné miestnosti


  Okrskové volebné komisie