Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Cenu mesta udelia kolektívu a siedmim jednotlivcom

  20.12.2018
  Jednému kolektívu a siedmim jednotlivcom udelí mesto vysoké vyznamenanie. Svojimi aktivitami a prínosom pre Liptovský Mikuláš si zaslúžili Cenu mesta Liptovský Mikuláš. Návrh na jej udelenie schválili poslanci mestského parlamentu.
  Spomedzi jednotlivcov je najviac ocenení za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš. Cena mesta v tejto oblasti patrí do rúk Dariny Beťkovej, Márii Hrabinskej, Elene Chovanovej a Jozefovi Stanovskému. Za prínos na poli stavebníctva a športu schválili Cenu mesta Helene Hiadlovskej a Vladimírovi Bátikovi. Dušan Kováč dostane ocenenie pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti poľovníctva.
  Cenu si vyslúžil Detský folklórny súbor Ďumbier za prínos v kultúrnej, spoločenskej a výchovnej oblasti. Príležitosťou pre ocenenie súboru je polstoročnica od jeho vzniku. 
  Ocenenia budú nominovaným odovzdané slávnostným spôsobom na Novoročnom koncerte 6. januára v Dome kultúry. Návrhy na ocenenia doručili obyvatelia mesta na základe výzvy radnice. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Cenu mesta udelia kolektívu a siedmim jednotlivcom

  20.12.2018
  Jednému kolektívu a siedmim jednotlivcom udelí mesto vysoké vyznamenanie. Svojimi aktivitami a prínosom pre Liptovský Mikuláš si zaslúžili Cenu mesta Liptovský Mikuláš. Návrh na jej udelenie schválili poslanci mestského parlamentu.
  Spomedzi jednotlivcov je najviac ocenení za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš. Cena mesta v tejto oblasti patrí do rúk Dariny Beťkovej, Márii Hrabinskej, Elene Chovanovej a Jozefovi Stanovskému. Za prínos na poli stavebníctva a športu schválili Cenu mesta Helene Hiadlovskej a Vladimírovi Bátikovi. Dušan Kováč dostane ocenenie pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti poľovníctva.
  Cenu si vyslúžil Detský folklórny súbor Ďumbier za prínos v kultúrnej, spoločenskej a výchovnej oblasti. Príležitosťou pre ocenenie súboru je polstoročnica od jeho vzniku. 
  Ocenenia budú nominovaným odovzdané slávnostným spôsobom na Novoročnom koncerte 6. januára v Dome kultúry. Návrhy na ocenenia doručili obyvatelia mesta na základe výzvy radnice. 
   

  Krok späť naspäť