Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Radnica organizuje konferenciu na tému Mestský turizmus

  04.11.2015
  Radnica spolu s informačným centrom plánujú každoročne organizovať odborné konferencie s workshopmi na tému Mestský cestovný ruch. Prvá sa koná dnes. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia mesta, múzeí, galérií, kultúrnych, športových inštitúcií a ďalšia odborná verejnosť. Cieľom odborných pracovných stretnutí so subjektmi cestovného ruchu je stanovenie stratégie, upevnenie spolupráce s partnermi, vzdelávanie a informovanie o aktuálnej ponuke cestovného ruchu. "Prítomným sme predstavili navrhovanú marketingovú stratégiu mesta. Keďže Liptovský Mikuláš má ambíciu stať sa najlepšou destináciou mestského cestovného ruchu Liptova, prizvali aj partnerov z Brna. Vymenili sme si skúsenosti z oblasti destinačného manažmentu a tvorby produktu," uviedla Soňa Višňovská z marketingového oddelenia mikulášskej radnice. Predstavili sme nový rezervačný systém pre usporiadateľov podujatí v meste. Pomocou neho chceme efektívne vytvárať kalendár podujatí, vyhnúť sa prekrývaniu termínov a zabezpečiť čo najúčinnejší marketing, uviedla Martina Bačíková z informačného centra. Riaditeľka centra Jana Piatková priblížila ciele, ktorými je zlepšenie prepojenia okolitých turistických stredísk kyvadlovou dopravou, revitalizácia historického centra a inovácia produktov mestského cestovného ruchu. Záver konferencie patril workshopu k tvorbe spoločného produktového balíka v Liptovskom Mikuláši, na základe pravidiel korporátnej identity mesta. 

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Radnica organizuje konferenciu na tému Mestský turizmus

  04.11.2015
  Radnica spolu s informačným centrom plánujú každoročne organizovať odborné konferencie s workshopmi na tému Mestský cestovný ruch. Prvá sa koná dnes. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia mesta, múzeí, galérií, kultúrnych, športových inštitúcií a ďalšia odborná verejnosť. Cieľom odborných pracovných stretnutí so subjektmi cestovného ruchu je stanovenie stratégie, upevnenie spolupráce s partnermi, vzdelávanie a informovanie o aktuálnej ponuke cestovného ruchu. "Prítomným sme predstavili navrhovanú marketingovú stratégiu mesta. Keďže Liptovský Mikuláš má ambíciu stať sa najlepšou destináciou mestského cestovného ruchu Liptova, prizvali aj partnerov z Brna. Vymenili sme si skúsenosti z oblasti destinačného manažmentu a tvorby produktu," uviedla Soňa Višňovská z marketingového oddelenia mikulášskej radnice. Predstavili sme nový rezervačný systém pre usporiadateľov podujatí v meste. Pomocou neho chceme efektívne vytvárať kalendár podujatí, vyhnúť sa prekrývaniu termínov a zabezpečiť čo najúčinnejší marketing, uviedla Martina Bačíková z informačného centra. Riaditeľka centra Jana Piatková priblížila ciele, ktorými je zlepšenie prepojenia okolitých turistických stredísk kyvadlovou dopravou, revitalizácia historického centra a inovácia produktov mestského cestovného ruchu. Záver konferencie patril workshopu k tvorbe spoločného produktového balíka v Liptovskom Mikuláši, na základe pravidiel korporátnej identity mesta. 

  Krok späť naspäť