Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Informačné centrá sú výkladnou skriňou turistických stredísk

  12.11.2014
     V  Liptovskom Mikuláši sa v utorok 11. novembra hovorilo o budúcnosti informačných centier. Celoslovenské kolokvium sa tak symbolicky vrátilo na miesto, kde sa pred 20 rokmi konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska.
      V Liptovskom Mikuláši v roku 1992 založili historicky prvé mestské a turistické informačné centrum (IC) na Slovensku. V dobe, kedy sa začínal rozvíjať aktívny a domáci cestovný ruch. „Nechal som sa týmto nápadom inšpirovať v našom partnerskom meste Annecy vo Francúzsku, ktoré je polohou a okolím turisticky rovnako lákavé ako náš región. Nie nadarmo sa mu hovorí brána do Savojských Álp a Liptovský Mikuláš je bránou do Nízkych a Západných Tatier,“ povedal primátor mesta Alexander Slafkovský.
       O dva roky neskôr sa stal Liptovský Mikuláš zakladajúcim členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). Mesto sa stalo sídlom a zároveň jedným z troch metodických a poradenských centier na Slovensku. „Pred 20 rokmi sme začali prvýkrát hovoriť s vtedajším ministerstvom hospodárstva o kvalite informačných centier. Symbolicky prvým kolokviom chceme vytvoriť priestor na odbornú diskusiu práve o dôležitosti informačných centier v destináciách a strediskách cestovného ruchu. Týmto krokom chceme nastúpiť na cestu kvality a potvrdiť opodstatnenosť informačných centier a kancelárií,“ uviedla Ivona Fraňová, prezidentka AICES.

  Informačné centrá ako služba turistom
     Za uplynulé dve desaťročia sa náplň a rozsah práce IC rozšíril a pretransformoval. „Spracúvame niekoľkonásobne vyšší objem informácií o atraktivitách, novinkách, podujatiach či službách v meste. Rozšírili sme aktivity v oblasti prezentácie mesta i regiónu. Ročne vydávame štyri druhy propagačných materiálov v šiestich jazykoch, spravujeme web stránku, sociálne siete, distribuujeme newslettre a pracujeme na propagácii cez mobilné zariadenia. Prevádzkujeme aj vlastný produkt, ktorým je sprievodcovská služba. V meste máme pripravených šesť tematických trás a v regióne ďalšie štyri okruhy. Predovšetkým je však naša práca o zákazníkoch priamo v našej kancelárii, kde ročne vybavíme požiadavky viac ako 80-tisícov klientov,“ uviedla Jana Piatková, riaditeľka IC mesta Liptovský Mikuláš.
     "Neodkážem si predstaviť destináciu bez informačnej kancelárie. Internet ani zďaleka nemôže nahradiť jej služby. Mestám, ktoré pochopili, že hoci nie je informačné centrum ziskové, sa táto služba niekoľkonásobne vráti v spokojnosti návštevníkov,“ dodala  I. Fraňová.
   
  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovská Mikuláš

   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Informačné centrá sú výkladnou skriňou turistických stredísk

  12.11.2014
     V  Liptovskom Mikuláši sa v utorok 11. novembra hovorilo o budúcnosti informačných centier. Celoslovenské kolokvium sa tak symbolicky vrátilo na miesto, kde sa pred 20 rokmi konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska.
      V Liptovskom Mikuláši v roku 1992 založili historicky prvé mestské a turistické informačné centrum (IC) na Slovensku. V dobe, kedy sa začínal rozvíjať aktívny a domáci cestovný ruch. „Nechal som sa týmto nápadom inšpirovať v našom partnerskom meste Annecy vo Francúzsku, ktoré je polohou a okolím turisticky rovnako lákavé ako náš región. Nie nadarmo sa mu hovorí brána do Savojských Álp a Liptovský Mikuláš je bránou do Nízkych a Západných Tatier,“ povedal primátor mesta Alexander Slafkovský.
       O dva roky neskôr sa stal Liptovský Mikuláš zakladajúcim členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). Mesto sa stalo sídlom a zároveň jedným z troch metodických a poradenských centier na Slovensku. „Pred 20 rokmi sme začali prvýkrát hovoriť s vtedajším ministerstvom hospodárstva o kvalite informačných centier. Symbolicky prvým kolokviom chceme vytvoriť priestor na odbornú diskusiu práve o dôležitosti informačných centier v destináciách a strediskách cestovného ruchu. Týmto krokom chceme nastúpiť na cestu kvality a potvrdiť opodstatnenosť informačných centier a kancelárií,“ uviedla Ivona Fraňová, prezidentka AICES.

  Informačné centrá ako služba turistom
     Za uplynulé dve desaťročia sa náplň a rozsah práce IC rozšíril a pretransformoval. „Spracúvame niekoľkonásobne vyšší objem informácií o atraktivitách, novinkách, podujatiach či službách v meste. Rozšírili sme aktivity v oblasti prezentácie mesta i regiónu. Ročne vydávame štyri druhy propagačných materiálov v šiestich jazykoch, spravujeme web stránku, sociálne siete, distribuujeme newslettre a pracujeme na propagácii cez mobilné zariadenia. Prevádzkujeme aj vlastný produkt, ktorým je sprievodcovská služba. V meste máme pripravených šesť tematických trás a v regióne ďalšie štyri okruhy. Predovšetkým je však naša práca o zákazníkoch priamo v našej kancelárii, kde ročne vybavíme požiadavky viac ako 80-tisícov klientov,“ uviedla Jana Piatková, riaditeľka IC mesta Liptovský Mikuláš.
     "Neodkážem si predstaviť destináciu bez informačnej kancelárie. Internet ani zďaleka nemôže nahradiť jej služby. Mestám, ktoré pochopili, že hoci nie je informačné centrum ziskové, sa táto služba niekoľkonásobne vráti v spokojnosti návštevníkov,“ dodala  I. Fraňová.
   
  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovská Mikuláš

   

  Krok späť naspäť