Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Odborníci budú v Liptovskom Mikuláši hovoriť o zbojníkoch

  28.10.2013
      Začiatkom novembra sa v Liptovskom Mikuláši stretnú odborníci na zbojnícku tematiku. Pracovníci múzeí, archívov, pedagógovia či vedeckí pracovníci sa budú rozprávať na témy súvisiace so zbojníctvom v nadväznosti na históriu, súdnictvo či literatúru. 
       Tento rok si pripomíname 300. výročie súdu a  popravy legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka. Sériu kultúrnych a spoločenských podujatí uzavrie v pondelok 4. novembra od 8:00 h na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši celoslovenská konferencia ZBOJNÍCTVO NA SLOVENSKU, zameraná nielen na jánošíkovskú tému, ale najmä na zbojníkov a zbojníctvo, ktoré boli súčasťou našej histórie už v období stredoveku. „Pozvali sme profesora Ferdinanda Uličného, aby vysvetlil pojem zbojníctvo v kontexte historických dokumentov a docenta Ivana Mrvu, ktorý sa zameria na spôsoby eliminácie zbojníctva v rannom novoveku. Historik zo Slovenskej akadémie vied Miroslav Nemec bude hovoriť o fungovaní zbojníckych bánd na území Liptova v 18. storočí, ale rozprávať sa bude aj o zbojníkoch z iných regiónov – Oravy, Kysúc a banských miest,“ uviedol Peter Vítek, riaditeľ liptovskomikulášskej pobočky Štátneho archívu v Bytči. 
      Zbojníctvo bolo už od 19. storočia súčasťou ľudovej slovesnosti, literárnej tvorby a v 20. storočí aj filmovej tvorby. Bolo reakciou na neľahkú sociálnu situáciu najchudobnejších skupín obyvateľstva a istým spôsobom súviselo s poddanským životom našich predkov. Tradícia zanechala po sebe zvučné mená viacerých zbojníkov - ľudových hrdinov. Práve na mieste posledných dní toho najznámejšieho z nich - Juraja Jánošíka, sa bude hovoriť na tému, ktorá aj 300 rokov po jeho smrti rezonuje.  
   
  Odhalenie tabule
      Súčasťou programu konferencie bude odhalenie pamätnej tabule o 16:00 h na budove prvého stoličného domu v Liptovskom Mikuláši, kde dnes sídli mestské Múzeum Janka Kráľa. Podzemné priestory tejto budovy sú dnes považované za miesta, kde Juraj Jánošík počas súdneho vypočúvania prežil posledné dni svojho života.  Pripomína ich aj zrekonštruovaná expozícia Mikulášska mučiareň.


  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš 
   
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Odborníci budú v Liptovskom Mikuláši hovoriť o zbojníkoch

  28.10.2013
      Začiatkom novembra sa v Liptovskom Mikuláši stretnú odborníci na zbojnícku tematiku. Pracovníci múzeí, archívov, pedagógovia či vedeckí pracovníci sa budú rozprávať na témy súvisiace so zbojníctvom v nadväznosti na históriu, súdnictvo či literatúru. 
       Tento rok si pripomíname 300. výročie súdu a  popravy legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka. Sériu kultúrnych a spoločenských podujatí uzavrie v pondelok 4. novembra od 8:00 h na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši celoslovenská konferencia ZBOJNÍCTVO NA SLOVENSKU, zameraná nielen na jánošíkovskú tému, ale najmä na zbojníkov a zbojníctvo, ktoré boli súčasťou našej histórie už v období stredoveku. „Pozvali sme profesora Ferdinanda Uličného, aby vysvetlil pojem zbojníctvo v kontexte historických dokumentov a docenta Ivana Mrvu, ktorý sa zameria na spôsoby eliminácie zbojníctva v rannom novoveku. Historik zo Slovenskej akadémie vied Miroslav Nemec bude hovoriť o fungovaní zbojníckych bánd na území Liptova v 18. storočí, ale rozprávať sa bude aj o zbojníkoch z iných regiónov – Oravy, Kysúc a banských miest,“ uviedol Peter Vítek, riaditeľ liptovskomikulášskej pobočky Štátneho archívu v Bytči. 
      Zbojníctvo bolo už od 19. storočia súčasťou ľudovej slovesnosti, literárnej tvorby a v 20. storočí aj filmovej tvorby. Bolo reakciou na neľahkú sociálnu situáciu najchudobnejších skupín obyvateľstva a istým spôsobom súviselo s poddanským životom našich predkov. Tradícia zanechala po sebe zvučné mená viacerých zbojníkov - ľudových hrdinov. Práve na mieste posledných dní toho najznámejšieho z nich - Juraja Jánošíka, sa bude hovoriť na tému, ktorá aj 300 rokov po jeho smrti rezonuje.  
   
  Odhalenie tabule
      Súčasťou programu konferencie bude odhalenie pamätnej tabule o 16:00 h na budove prvého stoličného domu v Liptovskom Mikuláši, kde dnes sídli mestské Múzeum Janka Kráľa. Podzemné priestory tejto budovy sú dnes považované za miesta, kde Juraj Jánošík počas súdneho vypočúvania prežil posledné dni svojho života.  Pripomína ich aj zrekonštruovaná expozícia Mikulášska mučiareň.


  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš 
   
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť