Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Otvorili Mikulášsku mučiareň

  19.08.2013
     Celoročná séria Jánošíkovských podujatí venovaná 300. výročiu mučenia a smrti národného hrdinu Juraja Jánošíka, vyvrcholila v dňoch 16. – 18. augusta Jánošíkovským víkendom, počas ktorého otvorili vynovenú expozíciu Mikulášskej mučiarne. Do života tiež uviedli novú publikáciu venovanú faktom a legendám o Jánošíkovi.  
      Autorkou novej publikácie Jánošík – od skutočnosti k legende je v slovensko-poľskej jazykovej mutácii Ružena Antolová, ktorá sa jánošíkovskej problematike na pôde Múzea Janka Kráľa venuje dlhodobo. Nová kniha nadväzuje na jej knižný počin z roku 2001  O zbojstve Juraja Jánošíka. „Chcela som čitateľom priniesť súčasnú úroveň poznania historickej postavy Juraja Jánošíka, dejinné súvislosti vzniku legendy a rozvíjanie jánošíkovských tradícií od počiatkov až po súčasnosť,“ približuje autorka R. Antolová.
     Vynovená expozícia Mikulášskej mučiarne sa rozrástla o dvojicu figurín zobrazujúcich kata a trestaného a o multimediálny informačný panel s dotykovou obrazovkou, kde si návštevníci v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku nájdu texty a dokumenty viažuce sa k súdu nad Jánošíkom. „Panel je prototyp, ktorý nám na mieru vyrobila mikulášska firma. Takýto je jediný na Slovensku,“ dodáva R. Antolová. Pri obnove sa mučiareň dočkala tiež odvlhčenia priestoru, ktorý robil múzeu vrásky na čele najmä v zimnom období a výmeny kamennej dlažby. 
      „Otázka komu patrí podkarpatský hrdina Jánošík, či Slovákom alebo Poliakom, je ešte aj dnes otvorená. Jedno však bude platiť navždy, že Mikulášska mučiareň bola jedným z posledných miest, kde Jánošík pred svojou smrťou pobudol,“ povedal počas krstu knižnej publikácie viceprimátor mesta Jozef Repaský.
      V ďalšej fáze projektu financovaného z eurofondov, pribudne pri múzeu podbránie, kde sa vytvorí priestor pre vystavenie historického koča, ktorý bol v minulosti vystavený v Kašteli Vranovo v Palúdzke.
      Jánošíkovský víkend podporila na Námestí osloboditeľov počas troch dní trojica predstavení. V piatok 16. augusta sa na hlavné pódium postavil folklórny súbor Terchovec s piesňami a tancami z Terchovej aj iných regiónov Slovenska. Sobota patrila muzikálu Ľubomíra Feldeka a Egona Gnotha v podaní detského súboru ZDOS Hubová a v nedeľu zabávalo publikum banskobystrické Divadlo bez opony a ich „veselá“ verzia muzikálu Na skle maľované.   
                  
  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Otvorili Mikulášsku mučiareň

  19.08.2013
     Celoročná séria Jánošíkovských podujatí venovaná 300. výročiu mučenia a smrti národného hrdinu Juraja Jánošíka, vyvrcholila v dňoch 16. – 18. augusta Jánošíkovským víkendom, počas ktorého otvorili vynovenú expozíciu Mikulášskej mučiarne. Do života tiež uviedli novú publikáciu venovanú faktom a legendám o Jánošíkovi.  
      Autorkou novej publikácie Jánošík – od skutočnosti k legende je v slovensko-poľskej jazykovej mutácii Ružena Antolová, ktorá sa jánošíkovskej problematike na pôde Múzea Janka Kráľa venuje dlhodobo. Nová kniha nadväzuje na jej knižný počin z roku 2001  O zbojstve Juraja Jánošíka. „Chcela som čitateľom priniesť súčasnú úroveň poznania historickej postavy Juraja Jánošíka, dejinné súvislosti vzniku legendy a rozvíjanie jánošíkovských tradícií od počiatkov až po súčasnosť,“ približuje autorka R. Antolová.
     Vynovená expozícia Mikulášskej mučiarne sa rozrástla o dvojicu figurín zobrazujúcich kata a trestaného a o multimediálny informačný panel s dotykovou obrazovkou, kde si návštevníci v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku nájdu texty a dokumenty viažuce sa k súdu nad Jánošíkom. „Panel je prototyp, ktorý nám na mieru vyrobila mikulášska firma. Takýto je jediný na Slovensku,“ dodáva R. Antolová. Pri obnove sa mučiareň dočkala tiež odvlhčenia priestoru, ktorý robil múzeu vrásky na čele najmä v zimnom období a výmeny kamennej dlažby. 
      „Otázka komu patrí podkarpatský hrdina Jánošík, či Slovákom alebo Poliakom, je ešte aj dnes otvorená. Jedno však bude platiť navždy, že Mikulášska mučiareň bola jedným z posledných miest, kde Jánošík pred svojou smrťou pobudol,“ povedal počas krstu knižnej publikácie viceprimátor mesta Jozef Repaský.
      V ďalšej fáze projektu financovaného z eurofondov, pribudne pri múzeu podbránie, kde sa vytvorí priestor pre vystavenie historického koča, ktorý bol v minulosti vystavený v Kašteli Vranovo v Palúdzke.
      Jánošíkovský víkend podporila na Námestí osloboditeľov počas troch dní trojica predstavení. V piatok 16. augusta sa na hlavné pódium postavil folklórny súbor Terchovec s piesňami a tancami z Terchovej aj iných regiónov Slovenska. Sobota patrila muzikálu Ľubomíra Feldeka a Egona Gnotha v podaní detského súboru ZDOS Hubová a v nedeľu zabávalo publikum banskobystrické Divadlo bez opony a ich „veselá“ verzia muzikálu Na skle maľované.   
                  
  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť