Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Akadémia ozbrojených síl rozširuje svoje aktivity pre seniorov

  08.07.2013
      Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš pripravuje pre seniorov letnú univerzitu, v ktorej si rozšíria svoje vedomosti o Liptove. 
      Počas 1. ročníka Letnej univerzity seniorov s tematickým zameraním Spoznaj Liptov sú pripravené prednášky o histórii, kultúre, prírode a tradíciách Liptova, ako aj prezentácia činností Horskej záchrannej služby. Účastníci univerzity absolvujú študijné poznávacie cesty do Liptovských Revúc, Žiarskej doliny a navštívia tiež vybrané expozície Liptovského múzea. V tvorivej dielni budú mať príležitosť pracovať s hlinou i na hrnčiarskom kruhu. „Akadémia ozbrojených síl s rôznymi názvami jej predchodkýň, je v Liptove štyridsať rokov. Napriek mnohým jej aktivitám v tomto krásnom kraji v minulosti, nás mnohí Liptáci vnímajú ako za akýmsi vysokým nepriehľadným plotom. My naopak cítime potrebu zblíženia sa a užšej spolupráce s regiónom,“ povedal Milan Švrlo, garant Univerzity tretieho veku na AOS.
      Letnej univerzity seniorov sa od 16. do 18. júla 2013 zúčastnia záujemcovia starší ako 50 rokov z celého Slovenska. Akadémia ozbrojených síl takto reaguje na úspešný projekt Univerzity tretieho veku (UTV) v akademickom roku 2012/2013, ktorú absolvovalo 74 prvákov. Záujmové vzdelávanie seniorov realizuje vojenská akadémia od roku 2005 a doposiaľ bolo zamerané na počítače, internet a anglický jazyk.
      „AOS sa v rámci vzdelávania nevenuje len vysokoškolákom, ale jej silnou stránkou je i celoživotné vzdelávanie, ktorého sa nezúčastňujú len príslušníci Ozbrojených síl SR, zabezpečované prostredníctvom nášho centra vzdelávania. Vďaka podpore mesta Liptovský Mikuláš, Klastra Liptov, Liptovského múzea a Ing. Ivana Kováča (riaditeľ mikulášskej pobočky firmy GAMO) , sme pripravení 1. ročník Letnej univerzity seniorov otvoriť. Veríme, že účastníci univerzity ocenia túto aktivitu a vzdelávanie  seniorov ako také,“ dodal M. Švrlo. 


  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Akadémia ozbrojených síl rozširuje svoje aktivity pre seniorov

  08.07.2013
      Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš pripravuje pre seniorov letnú univerzitu, v ktorej si rozšíria svoje vedomosti o Liptove. 
      Počas 1. ročníka Letnej univerzity seniorov s tematickým zameraním Spoznaj Liptov sú pripravené prednášky o histórii, kultúre, prírode a tradíciách Liptova, ako aj prezentácia činností Horskej záchrannej služby. Účastníci univerzity absolvujú študijné poznávacie cesty do Liptovských Revúc, Žiarskej doliny a navštívia tiež vybrané expozície Liptovského múzea. V tvorivej dielni budú mať príležitosť pracovať s hlinou i na hrnčiarskom kruhu. „Akadémia ozbrojených síl s rôznymi názvami jej predchodkýň, je v Liptove štyridsať rokov. Napriek mnohým jej aktivitám v tomto krásnom kraji v minulosti, nás mnohí Liptáci vnímajú ako za akýmsi vysokým nepriehľadným plotom. My naopak cítime potrebu zblíženia sa a užšej spolupráce s regiónom,“ povedal Milan Švrlo, garant Univerzity tretieho veku na AOS.
      Letnej univerzity seniorov sa od 16. do 18. júla 2013 zúčastnia záujemcovia starší ako 50 rokov z celého Slovenska. Akadémia ozbrojených síl takto reaguje na úspešný projekt Univerzity tretieho veku (UTV) v akademickom roku 2012/2013, ktorú absolvovalo 74 prvákov. Záujmové vzdelávanie seniorov realizuje vojenská akadémia od roku 2005 a doposiaľ bolo zamerané na počítače, internet a anglický jazyk.
      „AOS sa v rámci vzdelávania nevenuje len vysokoškolákom, ale jej silnou stránkou je i celoživotné vzdelávanie, ktorého sa nezúčastňujú len príslušníci Ozbrojených síl SR, zabezpečované prostredníctvom nášho centra vzdelávania. Vďaka podpore mesta Liptovský Mikuláš, Klastra Liptov, Liptovského múzea a Ing. Ivana Kováča (riaditeľ mikulášskej pobočky firmy GAMO) , sme pripravení 1. ročník Letnej univerzity seniorov otvoriť. Veríme, že účastníci univerzity ocenia túto aktivitu a vzdelávanie  seniorov ako také,“ dodal M. Švrlo. 


  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť