Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Liptovský Mikuláš je slobodný už 68 rokov

  05.04.2013
     Presne na deň si obyvatelia Liptovského Mikuláša 4. apríla pripomenuli oslobodenie mesta v roku 1945 počas II. svetovej vojny. Oslavy nezabudli ani na padlých vojakov, ktorí dodnes ležia na bojových poliach na kopci nad mestom Háj-Nicovô. 
     Ťažkých 62 dní bojovali vojaci československých a sovietskych jednotiek o slobodu Liptovského Mikuláša. Práve kvôli týmto udalostiam zorganizovalo mesto celodenné oslavy, ktoré začali živou výstavou historickej vojenskej výstroje a výzbroje 1. čs. armádneho zboru, Červenej armády a partizánov v réžii Klubu vojenskej histórie Ostrô z Ružomberka pred Múzeom Janka Kráľa. „Mali sme tu opäť živých vojakov, ktorí návštevníkom predstavili dobové predmety z čias II. sv. vojny. Všetkého sa samozrejme mohli dotknúť alebo si poťažkať. Som veľmi rada, že od minulého roka nám vzrástol záujem o živú výstavu u žiakov základných a stredných škôl. Tento raz nás navštívilo neuveriteľných minimálne 250 detí,“ hovorí pracovníčka múzea Katarína Verešová.
     Tradičnou súčasťou osláv bol pietny akt uloženia vencov predstaviteľmi a obyvateľmi mesta Liptovský Mikuláš k pamätníku Červenej armády a pomníku zahraničného odboja na Námestí osloboditeľov. Potom si uctili pamiatku padlých vojakov na vojnovom cintoríne Háj-Nicovô, kde je pochovaných 1386 vojakov – príslušníkov 1. československého armádneho zboru. „Tak ako to bolo povedané v príhovore s básňou poetky Jolany Trombauerovej: Neviem, či sme hodní tohto daru? Teda slobody, ktorú nám vybojovali vojaci, ale zo srdca ďakujeme a ctíme si ich odvahu a statočnosť,“ povedal o.i. primátor mesta Alexander Slafkovský vo svojom príhovore.
     Osláv sa zúčastnili aj členovia Oblastného výboru a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Únie vojnových veteránov a zástupcovia Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a ďalší predstavitelia spoločenských organizácií a politických strán.
   
   
  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Liptovský Mikuláš je slobodný už 68 rokov

  05.04.2013
     Presne na deň si obyvatelia Liptovského Mikuláša 4. apríla pripomenuli oslobodenie mesta v roku 1945 počas II. svetovej vojny. Oslavy nezabudli ani na padlých vojakov, ktorí dodnes ležia na bojových poliach na kopci nad mestom Háj-Nicovô. 
     Ťažkých 62 dní bojovali vojaci československých a sovietskych jednotiek o slobodu Liptovského Mikuláša. Práve kvôli týmto udalostiam zorganizovalo mesto celodenné oslavy, ktoré začali živou výstavou historickej vojenskej výstroje a výzbroje 1. čs. armádneho zboru, Červenej armády a partizánov v réžii Klubu vojenskej histórie Ostrô z Ružomberka pred Múzeom Janka Kráľa. „Mali sme tu opäť živých vojakov, ktorí návštevníkom predstavili dobové predmety z čias II. sv. vojny. Všetkého sa samozrejme mohli dotknúť alebo si poťažkať. Som veľmi rada, že od minulého roka nám vzrástol záujem o živú výstavu u žiakov základných a stredných škôl. Tento raz nás navštívilo neuveriteľných minimálne 250 detí,“ hovorí pracovníčka múzea Katarína Verešová.
     Tradičnou súčasťou osláv bol pietny akt uloženia vencov predstaviteľmi a obyvateľmi mesta Liptovský Mikuláš k pamätníku Červenej armády a pomníku zahraničného odboja na Námestí osloboditeľov. Potom si uctili pamiatku padlých vojakov na vojnovom cintoríne Háj-Nicovô, kde je pochovaných 1386 vojakov – príslušníkov 1. československého armádneho zboru. „Tak ako to bolo povedané v príhovore s básňou poetky Jolany Trombauerovej: Neviem, či sme hodní tohto daru? Teda slobody, ktorú nám vybojovali vojaci, ale zo srdca ďakujeme a ctíme si ich odvahu a statočnosť,“ povedal o.i. primátor mesta Alexander Slafkovský vo svojom príhovore.
     Osláv sa zúčastnili aj členovia Oblastného výboru a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Únie vojnových veteránov a zástupcovia Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a ďalší predstavitelia spoločenských organizácií a politických strán.
   
   
  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť