Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto obnoví aspoň niektoré ulice a chodníky

  20.08.2019
  Aj napriek tomu, že poslanci neschválili plánovanú veľkú dvojmiliónovú investíciu do ciest, chodníkov a parkovísk, mestu sa podarilo nájsť finančné zdroje aspoň na niektoré z pripravených stavebných akcií. Radnica sa tak v blízkej dobe pustí do obnovy niektorých miestnych komunikácií, po ktorej volá veľká časť obyvateľov. 
  V krátkom čase sa začne s rekonštrukciou ul. Zgútha-Vrbického na Nábreží (2. etapa - cesta, chodník a parkoviská od Rázusovej po Janoškovu, rekonštrukcie a rozšírenia parkovacích plôch sa dočkajú aj obyvatelia na Jilemnického v Starom meste. Pripravená je aj komplexná oprava chodníkov na Vrbickej pred bytovkou 1894 na Nábreží a Pod Dielom v Liptovskej Ondrašovej.
  Verejnú obchodnú súťaž na dodávateľa vyhrala spoločnosť Cestné stavby, ktorá by mala práce zrealizovať do konca novembra. Aby boli zrealizované tieto rekonštrukcie a obnovy, finančníci museli ubrať z viacerých položiek rozpočtu - zobrali z financií, ktoré boli plánované napríklad na marketing, tiež z peňazí na mzdy vedenia mesta, z položky všeobecných služieb pre mesto a siahli aj na peniaze, ktoré mali byť investované do projektových dokumentácií, peniaze zobrali aj z ušetrených financií na bežných výdavkoch mesta.


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto obnoví aspoň niektoré ulice a chodníky

  20.08.2019
  Aj napriek tomu, že poslanci neschválili plánovanú veľkú dvojmiliónovú investíciu do ciest, chodníkov a parkovísk, mestu sa podarilo nájsť finančné zdroje aspoň na niektoré z pripravených stavebných akcií. Radnica sa tak v blízkej dobe pustí do obnovy niektorých miestnych komunikácií, po ktorej volá veľká časť obyvateľov. 
  V krátkom čase sa začne s rekonštrukciou ul. Zgútha-Vrbického na Nábreží (2. etapa - cesta, chodník a parkoviská od Rázusovej po Janoškovu, rekonštrukcie a rozšírenia parkovacích plôch sa dočkajú aj obyvatelia na Jilemnického v Starom meste. Pripravená je aj komplexná oprava chodníkov na Vrbickej pred bytovkou 1894 na Nábreží a Pod Dielom v Liptovskej Ondrašovej.
  Verejnú obchodnú súťaž na dodávateľa vyhrala spoločnosť Cestné stavby, ktorá by mala práce zrealizovať do konca novembra. Aby boli zrealizované tieto rekonštrukcie a obnovy, finančníci museli ubrať z viacerých položiek rozpočtu - zobrali z financií, ktoré boli plánované napríklad na marketing, tiež z peňazí na mzdy vedenia mesta, z položky všeobecných služieb pre mesto a siahli aj na peniaze, ktoré mali byť investované do projektových dokumentácií, peniaze zobrali aj z ušetrených financií na bežných výdavkoch mesta.


  Krok späť naspäť