Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Podklady k súťažiam

  Výzva na predkladanie ponúk : Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4.etapa
  Kompletná dokumentácia VO


  Názov projektu: Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš
  Názov procesu: Odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu.
  Lehota na predloženie ponuky: 20.03.2019
  Predpokladaná hodnota zákazky: 18.670,02 EUR bez DPH
  Kompletná dokumentácia

  Výzva na predkladanie ponúk : Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy zverejnená vo VVO č. 64/2018 zo dňa 30.3.2018 pod č. 4483-WYP
  Kompletna dokumentacia VO

  Výzva na predkladanie ponúk: Športové potreby pre CVČ V Liptovskom Mikuláši
  Športové potreby pre CVČ

  Podklady k súťažiam

  Výzva na predkladanie ponúk : Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4.etapa
  Kompletná dokumentácia VO


  Názov projektu: Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš
  Názov procesu: Odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu.
  Lehota na predloženie ponuky: 20.03.2019
  Predpokladaná hodnota zákazky: 18.670,02 EUR bez DPH
  Kompletná dokumentácia

  Výzva na predkladanie ponúk : Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy zverejnená vo VVO č. 64/2018 zo dňa 30.3.2018 pod č. 4483-WYP
  Kompletna dokumentacia VO

  Výzva na predkladanie ponúk: Športové potreby pre CVČ V Liptovskom Mikuláši
  Športové potreby pre CVČ