Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Územný plán zóny - Trnovecká zátoka - návrh júl 2019

  Grafická časť

  Zoznam príloh

  Situácia
  Širšie vzťahy
  Komplexný urbanistický návrh
  Návrh dopravy
  Návrh zásobovania vodou kanalizácia
  Návrh zásobovania el. energiou
  Návrh priestorovej a funkčnej regulácie
  Vymedzenie regulovaných priestorov
  Civilná obrana
  Doplňujúci výkres (BPEJ) schéma


  Textová časť