Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Územný plán zóny - Trnovecká zátoka - návrh riešenia

  Grafická časť

  Situácia
  Širšie vzťahy
  Komplexný urbanistický návrh
  Návrh dopravy
  Návrh priestorovej a funkčnej regulácie
  Návrh zásobovania el. energiou
  Návrh zásobovania vodou kanalizácia
  Vymedzenie regulovaných priestorov
  Civilná ochrana


  Textová časť