Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  2018  Zoznam schválených projektov na rok 2018


  Výzva na predkladanie projektu


  Návrh projektu na realizáciu


  Pravidlá participatívneho rozpočtu


  1. OZ Agátik-veselá škôlka LM

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Oddych pri Knižnici na stračej nôžke - 4 oddychové zóny s lavičkami a knižnicou na stračej nôžke
  Suma v eurách: 6 368,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  2. OZ Tatry, OZ Lipa-Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Revitalizácia areálu ZŠ M.R.M. – výsadba drevín v exteriéri základnej školy
  Suma v eurách: 2 670,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  3. OZ Tatry, OZ Lipa- Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Rekonštrukcia živého plota pri ZŠ J. Kráľa
  Suma v eurách: 540,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  4. OZ Tatry, OZ Lipa – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Skvalitnenie systému separovaného zberu odpadov na základných školách
  Suma v eurách: 6 551,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  5. OZ Tatry, OZ Lipa – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Renovácia lavičiek v Zelenej oáze pri vode na sídlisku Podbreziny
  Suma v eurách: 128,50 eur

  Horizontálny predel obsahu
  6. OZ Tatry, OZ Lipa – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Revitalizácia areálu Ev. gymnázia J. Tranovského – výsadba drevín a skalky v areáli EGJT
  Suma v eurách: 1 697,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  7. Ján Grendel, E.Penkalu 877/5, L. Mikuláš – Palúdzka

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Bezpečné lavice – 5 ks lavíc s opierkami v záhrade klubu seniorov LM – Palúdzka
  Suma v eurách: 1 280,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  8. Milan Kokavec, Vrbická 1883/24, Lipt. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Stan a lavice na ihrisko FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka
  Suma v eurách: 1 894,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  9. Mgr. Petra Kubovčíková, Morušová 522/1, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Domčeky pre drobčekov Agátikov – vybudovanie 2 ks altánkov pre deti MŠ Agátik
  Suma v eurách: 4 120,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  10. Mgr. Petra Kubovčíková, Morušová 522/1, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Osadenie 8 náučných tabúľ na školskom dvore MŠ Agátik s edukatívnym charakterom
  Suma v eurách: 3 000,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  11. OZ Žirafka L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Zdravotné, relaxačné a hmatové prvky do školskej záhrady
  Suma v eurách: 5 320,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  12. Martin Plauter – predseda OZ Rodičov a priateľov Stodoláčik LM

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Multifunkčné ihrisko v záhrade MŠ Nábrežie Dr. A.Stodolu 1888/81, L. Mikuláš
  Suma v eurách: 6 593,76 eur

  Horizontálny predel obsahu
  13. Mgr. A. Vyskočániová, Pod Slivkou 512/4, LM-Podbreziny

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  2 inteligentné lavičky, ktoré využívajú solárnu energiu (nabíj.mobilných zariadení a wifi...) Podbreziny-ihrisko, vnútroblok Pod slivkou
  Suma v eurách: 7 400,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  14. Mgr. Marcela Feriančeková, Štúrova 1349/39, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Revitalizácia parku za budovou Liptovskej knižnice LM
  Suma v eurách: 6 000,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  15. Pavol Bačík, Ondrašovská 121, Lipt. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Vybudovanie spojovacej vstupnej brány do areálu ŠK Kriváň L. Ondrašová
  Suma v eurách: 430,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  16. Michal Paška, Jefremovská 614/4, L. Mikuláš – Podbreziny

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Street workout ihrisko na Podbrezinách
  Suma v eurách: 3 000,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  17. Michal Paška, Jefremovská 614/4, L. Mikuláš – Podbreziny


  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Moderné sídlisko – moderné ihrisko -vybudovanie detského ihriska vo vnútrobloku ulíc Za Traťou/Žiarska Lipt. Mikuláš – Podbreziny
  Suma v eurách: 5 200,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  18. Marek Nemec, Kokavcova 522/4, L. Mikuláš -Palúdzka

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Krajšia Palúdzka – vymaľovanie fasády 2 elektrárničiek
  Suma v eurách: 200,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  19. Mgr. Martina Haragová, Benická 144/8, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Doplnenie detského ihriska – multifunkčné ihrisko v Beniciach (osadenie stĺpov, natiahnutie siete)
  Suma v eurách: 500,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  20. Dobrovoľný hasičský zbor Lipt.Ondrašová

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Minulosť uložená do budúcna – výstavba a osadenie vitríny na umiestnenie historickej hasičskej striekačky
  Suma v eurách: 800,00 eur

  Horizontálny predel obsahu

  2018


  Zoznam schválených projektov na rok 2018


  Výzva na predkladanie projektu


  Návrh projektu na realizáciu


  Pravidlá participatívneho rozpočtu


  1. OZ Agátik-veselá škôlka LM

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Oddych pri Knižnici na stračej nôžke - 4 oddychové zóny s lavičkami a knižnicou na stračej nôžke
  Suma v eurách: 6 368,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  2. OZ Tatry, OZ Lipa-Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Revitalizácia areálu ZŠ M.R.M. – výsadba drevín v exteriéri základnej školy
  Suma v eurách: 2 670,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  3. OZ Tatry, OZ Lipa- Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Rekonštrukcia živého plota pri ZŠ J. Kráľa
  Suma v eurách: 540,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  4. OZ Tatry, OZ Lipa – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Skvalitnenie systému separovaného zberu odpadov na základných školách
  Suma v eurách: 6 551,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  5. OZ Tatry, OZ Lipa – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Renovácia lavičiek v Zelenej oáze pri vode na sídlisku Podbreziny
  Suma v eurách: 128,50 eur

  Horizontálny predel obsahu
  6. OZ Tatry, OZ Lipa – Liptovskí aktivisti

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Revitalizácia areálu Ev. gymnázia J. Tranovského – výsadba drevín a skalky v areáli EGJT
  Suma v eurách: 1 697,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  7. Ján Grendel, E.Penkalu 877/5, L. Mikuláš – Palúdzka

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Bezpečné lavice – 5 ks lavíc s opierkami v záhrade klubu seniorov LM – Palúdzka
  Suma v eurách: 1 280,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  8. Milan Kokavec, Vrbická 1883/24, Lipt. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Stan a lavice na ihrisko FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka
  Suma v eurách: 1 894,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  9. Mgr. Petra Kubovčíková, Morušová 522/1, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Domčeky pre drobčekov Agátikov – vybudovanie 2 ks altánkov pre deti MŠ Agátik
  Suma v eurách: 4 120,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  10. Mgr. Petra Kubovčíková, Morušová 522/1, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Osadenie 8 náučných tabúľ na školskom dvore MŠ Agátik s edukatívnym charakterom
  Suma v eurách: 3 000,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  11. OZ Žirafka L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Zdravotné, relaxačné a hmatové prvky do školskej záhrady
  Suma v eurách: 5 320,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  12. Martin Plauter – predseda OZ Rodičov a priateľov Stodoláčik LM

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Multifunkčné ihrisko v záhrade MŠ Nábrežie Dr. A.Stodolu 1888/81, L. Mikuláš
  Suma v eurách: 6 593,76 eur

  Horizontálny predel obsahu
  13. Mgr. A. Vyskočániová, Pod Slivkou 512/4, LM-Podbreziny

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  2 inteligentné lavičky, ktoré využívajú solárnu energiu (nabíj.mobilných zariadení a wifi...) Podbreziny-ihrisko, vnútroblok Pod slivkou
  Suma v eurách: 7 400,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  14. Mgr. Marcela Feriančeková, Štúrova 1349/39, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Revitalizácia parku za budovou Liptovskej knižnice LM
  Suma v eurách: 6 000,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  15. Pavol Bačík, Ondrašovská 121, Lipt. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Vybudovanie spojovacej vstupnej brány do areálu ŠK Kriváň L. Ondrašová
  Suma v eurách: 430,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  16. Michal Paška, Jefremovská 614/4, L. Mikuláš – Podbreziny

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Street workout ihrisko na Podbrezinách
  Suma v eurách: 3 000,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  17. Michal Paška, Jefremovská 614/4, L. Mikuláš – Podbreziny


  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Moderné sídlisko – moderné ihrisko -vybudovanie detského ihriska vo vnútrobloku ulíc Za Traťou/Žiarska Lipt. Mikuláš – Podbreziny
  Suma v eurách: 5 200,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  18. Marek Nemec, Kokavcova 522/4, L. Mikuláš -Palúdzka

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Krajšia Palúdzka – vymaľovanie fasády 2 elektrárničiek
  Suma v eurách: 200,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  19. Mgr. Martina Haragová, Benická 144/8, L. Mikuláš

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Doplnenie detského ihriska – multifunkčné ihrisko v Beniciach (osadenie stĺpov, natiahnutie siete)
  Suma v eurách: 500,00 eur

  Horizontálny predel obsahu
  20. Dobrovoľný hasičský zbor Lipt.Ondrašová

  Názov projektu z participatívneho rozpočtu:

  Minulosť uložená do budúcna – výstavba a osadenie vitríny na umiestnenie historickej hasičskej striekačky
  Suma v eurách: 800,00 eur

  Horizontálny predel obsahu