Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach

  Názov projektu: Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
   
  Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
   
  Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.
   
  Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 
   
  • Zmluva o spolupráci číslo: N 20160128013 (naše č.: 110/2016/SOC)
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.02.2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019
   
  Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:
  Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Jančušková
  Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Šeďová
  Terénna pracovníčka: Iveta Hrnčiarová
  E- mail: poradenstvokc@gmail.com
  Tel. kontakt: +421 911 511752, +421 911 089801
  Adresa kancelárie: Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, kancelária TSP, Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
     Národný projekt terénna sociálna práca v obciach

  Názov projektu: Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
   
  Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
   
  Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.
   
  Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 
   
  • Zmluva o spolupráci číslo: N 20160128013 (naše č.: 110/2016/SOC)
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.02.2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019
   
  Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:
  Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Jančušková
  Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Šeďová
  Terénna pracovníčka: Iveta Hrnčiarová
  E- mail: poradenstvokc@gmail.com
  Tel. kontakt: +421 911 511752, +421 911 089801
  Adresa kancelárie: Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, kancelária TSP, Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš